Czas trwania: 15 godzin
Tematyka: Podatek VAT

SPECJALISTA VAT – kurs doskonalenia zawodowego (3-dniowe szkolenie)

Proponujemy Państwu wyjątkowy kurs z zakresu doskonalenia zawodowego SPECJALISTA VAT. Efektem ukończenia kursu będzie pozyskanie praktycznej i zastosowalnej wiedzy z zakresu rozliczania VAT w transakcjach krajowych i międzynarodowych. Kurs podzielony jest na niezależne szkolenia, aby uelastycznić zakres i możliwości pozyskiwania i poszerzania wiedzy. Czy wiesz, jak opodatkować karty podarunkowe? Zastanawiałeś się, dlaczego dane sprzedawcy i podmiotu, który wysłał towar nie zawsze są takie same - co to oznacza? Jak uniknąć błędów w fakturowaniu zwłaszcza po wejściu na Krajowy System e-Faktur? Na te oraz wiele, wiele innych pytań odpowiadamy podczas spotkań szkoleniowych.

Kurs obejmuje trzy dni szkoleniowe:

1 dzień - 09.04.2024 r.
2 dzień -
23.04.2024 r.
3 dzień - 25
.04.2024 r.

Serdecznie zapraszamy!

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

SZKOLENIE: SPECJALISTA VAT - kurs doskonalenia zawodowego - DZIEŃ PIERWSZY

I. VAT w krajowej dostawie towarów i świadczeniu usług:

1. Podatnik VAT i grupa VAT.

2. Czynności odpłatne i czynności nieodpłatne:

 • opodatkowane VAT,
 • nieopodatkowane VAT,
 • praktyka podatkowa: gadżety reklamowe, ekspozytory, prezenty dla klientów, prezenty dla pracowników, ubezpieczenia medyczne, karty Multisport, bilety na imprezy kulturalne i sportowe itp.

3. Obowiązek podatkowy:

 • ogólne zasady rozpoznania obowiązku podatkowego,
 • moment dokonania dostawy towarów - znaczenie postanowień umownych oraz Incoterms,
 • moment wykonania usługi,
 • szczególny moment powstania obowiązku podatkowego.

4. Odliczenie podatku naliczonego:

 • dokumenty uprawniające do odliczenia,
 • termin odliczenia podatku naliczonego oraz odliczenie poprzez korektę,
 • kiedy nie można odliczyć podatku naliczonego,
 • należyta staranność jako warunek zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego,
 • częściowe odliczenie (WSS, PRE, 50%),
 • korekty roczne i wieloletnie VAT.

II. Fakturowanie w 2022 r. i od 2024 r.:

1. Faktura i jej treść.

2. Stawki VAT.

3. Pakiet SLIM VAT 1, SLIM VAT 2, SLIM VAT 3:

 •  zmiany od 2021 r.,
 •  korekty in minus,
 •  korekty in plus,
 •  kursy waluty,
 •  ulga na złe długi,
 •  sprzedaż na raty,
 •  mechanizm podzielonej płatności.

4. Faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur - od 1.01.2024 r.:

 • pojęcie faktury ustrukturyzowanej,
 • faktura ustrukturyzowana a inne rodzaje faktur (papierowa, elektroniczna),
 • robocza wersja struktury logicznej dla faktury ustrukturyzowanej - omówienie,
 • sposób przesłania i przyjęcia faktury ustrukturyzowanej,
 • likwidacja duplikatów faktur,
 • zmiany związane z wystawianiem faktur korygujących, nowe zasady wystawiania korekt zbiorczych.

SZKOLENIE: SPECJALISTA VAT - kurs doskonalenia zawodowego - DZIEŃ DRUGI

I. Rozliczenie VAT w międzynarodowych transakcjach towarowych:

1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów:

 • kiedy dochodzi do WDT/WNT,
 • jak dokumentować prawidłowo transakcje?
 • VAT UE,
 • podstawa opodatkowania (co z kosztami transportu, toolingu),
 • korekty w WDT/WNT,
 • zaliczki na poczet WDT i WNT,
 • ryzyka związane z niezłożeniem VAT-UE.

2. Eksport towarów:

 • eksport pośredni i bezpośredni,
 • obowiązek podatkowy w eksporcie,
 • zaliczka,
 • warunki stosowania stawki VAT 0%.

3. Transakcje łańcuchowe:

 • istota transakcji łańcuchowej,
 • Jak rozpoznać łańcuch dostaw towaru?
 • ustalenie miejsca i sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu (dostawa ruchoma, dostawa nieruchoma),
 • stawki VAT w łańcuchu dostaw,
 • procedura uproszczona dla wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (WTT).

SZKOLENIE: SPECJALISTA VAT - kurs doskonalenia zawodowego - DZIEŃ TRZECI

1. VAT w e-commerce. Warunki i zasady opodatkowania sprzedaży internetowej od 2021 r.:

 • limity na transakcje krajowej,
 • jak dokumentować prawidłowo transakcje?
 • rejestracja do VAT w państwie odbiorcy,
 • VAT OSS,
 • zasady wystawiania FV i paragonów,
 • transakcje importowe,
 • ryzyka podatkowe.

2. Międzynarodowe usługi w VAT:

 • eksport usług,
 • import usług,
 • obowiązek podatkowy,
 • zaliczki,
 • transakcje B2B,
 • transakcje B2C,
 • korygowanie VAT.

3. JPK_V7, VIES oraz biała lista podatników:

 • zasady sporządzania nowego JPK obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT,
 • kody GTU i oznaczenia procedur,
 • dokumenty wewnętrzne i paragony,
 • sankcje podatkowe,
 • zniesienie obowiązku składania czynnego żalu z korektami JPK od 2022 r.,
 • Biała lista podatników - aspekty praktyczne,
 • VIES - aspekty praktyczne.

Prowadzący:

dr Ewelina Skwierczyńska

dr Ewelina Skwierczyńska

Licencjonowany doradca podatkowy; doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa w specjalizacji prawo finansowe; założyciel TAX-ES Kancelarii doradztwa podatkowego z Wrocławia.

Ekspert podatkowy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatkowych optymalizacji działalności badawczo-rozwojowej, reorganizacji działalności gospodarczych każdej wielkości oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego.
Oprócz stałej obsługi Klientów Kancelarii jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stale uczestniczy w konferencjach i webinariach na całym świecie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.

Wykładowca akademicki, prowadząca studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Trener podatkowy i Partner wielu podmiotów rynku usług doradztwa podatkowego oraz specjalistycznych kancelarii prawnych.