Czas trwania: 24 godzin
Tematyka: Kadry / Prawo Pracy

Specjalista ds. kadr – kurs prawa pracy od podstaw (Szkolenie 4-dniowe)

Szkolenie „Specjalista ds. kadr - kurs prawa pracy od podstaw” to kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy. Uczestnicy poznają powszechnie obowiązujące prawo i dowiedzą się jak zastosować je w praktyce.

Szkolenie skierowane jest do osób początkujących, które nie miały (bądź miały w niewielkim stopniu) do czynienia z zagadnieniami personalnymi. Polecamy to szkolenie również pracownikom działów HR, kadr, płac, księgowości, pracownikom biur rachunkowych, absolwentom uczelni ekonomicznych, którzy chcą poszerzyć praktyczną wiedzę z zakresu zagadnień objętych programem szkolenia.

Ze szkolenia dowiecie się Państwo jak:

 • przeprowadzać rekrutację, aby była ona zgodna z przepisami prawa,
 • zatrudniać pracowników,
 • planować i rozliczać czas pracy,
 • dyscyplinować pracowników,
 • zwalniać pracowników,
 • prowadzić dokumentację pracowniczą,
 • wystawiać świadectwa pracy,
 • i wiele innych.

Szkolenie realizowane w dniach:

12-13.10.2023 r. oraz 19-20.10.2023 r. (4 dni)

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Dzień 1:

1. Prawne aspekty rekrutacji pracowników:

 1. Ogłoszenie o pracę - jak je prawidłowo przygotować?
 2. Dokumenty w rekrutacji: CV oraz list motywacyjny - jakich danych można żądać od kandydata na Pracownika?
 3. Rozmowa rekrutacyjna - jakich pytań nie można zadawać kandydatowi? Co zrobić, aby jednak uzyskać odpowiedzi na nurtujące nas pytania?
 4. Pozyskiwanie informacji o kandydacie z portali społecznościowych (np. facebook) oraz branżowych (np. Linkedin) - ustalenie dopuszczalności takich metod,
 5. Sprawdzanie referencji (kiedy dopuszczalne)?
 6. Okres przetwarzania danych kandydatów. Co to w praktyce oznacza?

2. Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej:

 1. Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne,
 2. Różnice pomiędzy umową o dzieło, umową zlecenia, a umową B2B,
 3. Jakie informacje zawrzeć w umowie cywilnoprawnej, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami,
 4. Czy na pewno mogę zawrzeć umowę cywilnoprawną zamiast umowy o pracę?
 5. Konsekwencje przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę,

3. Zasady zatrudniania na podstawie umowy o pracę:

 1. Nawiązywanie stosunku pracy.
 2. List intencyjny a umowa przedwstępna - jakie informacje zawrzeć, aby w przypadku wycofania się pracodawcy z zatrudnienia pracownika nie być narażonym na pozwy sądowe.
 3. Ile umów na okres próbny może mieć pracownik? Jakie są wyjątki,
 4. Jakie zmiany w zakresie umów na okres próbny wynikają z dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy?
 5. Limity przy zatrudnieniu na czas określony oraz wyjątki,
 6. W jaki sposób można zawierać umowy na czas zastępstwa pracownika?
 7. Jakie elementy należy zawrzeć w umowie o pracę?
 8. Jakie dane osobowe przyszłego pracownika mogę przetwarzać przed samym zatrudnieniem?
 9. Jakie dokumenty poza umową o pracę muszę przygotować dla pracownika?
 10. Jak sporządzić nową informację o warunkach zatrudnienia?
 11. Data podpisania umowy o pracę a data rozpoczęcia pracy,

Dzień 2:

1. Praca zdalna:

 1. Jakie wymogi musi spełnić pracodawca, aby mógł polecić pracownikowi pracę zdalną?
 2. Czy można w każdym czasie odwołać pracownika z pracy zdalnej?
 3. Co z ochroną danych osobowych klientów i pracowników podczas pracy zdalnej?
 4. Co z bezpieczeństwem i higieną pracy w pracy zdalnej? Co z wypadkami?
 5. Jak potwierdzać i rozliczać czas pracy w pracy zdalnej?
 6. Praca zdalna stała lub praca hybrydowa, a praca okazjonalna,

2. Zwalnianie pracowników:

 1. Sposoby rozwiązywania umów o pracę,
 2. Jak prawidłowo wręczyć wypowiedzenie? Jak reagować na niecodzienne sytuacje?
 3. Kiedy w wypowiedzeniu należy podać przyczynę? Jak ją sformułować w dokumencie?
 4. Przyczyna: Utrata zaufania pracodawcy. Czy to na pewno dobry pomysł?
 5. Co ze zwolnieniem pracownika z obowiązku świadczenia pracy?
 6. Rozwiązywanie umów o pracę na odległość, np. podczas pracy zdalnej,
 7. Ochrona pracowników przed wypowiedzeniem umowy o pracę,
 8. Czy wypowiedzenie umowy o pracę można cofnąć?
 9. Rozwiązanie umowy o pracę z powodu długotrwałej nieobecności pracownika - kiedy możliwe?
 10. Zwolnienie dyscyplinarne - kiedy możliwe?

Dzień 3:

1. Czas pracy - najbardziej problematyczne zagadnienia:

 1. Czas pracy - najważniejsze definicje,
 2. Nadgodziny i ich rekompensowanie,
 3. Jak rozliczyć nadgodziny w sobotę i niedzielę?
 4. Polecenie pracy w nadgodzinach. Kto może odmówić?
 5. Jak rozliczać nadgodziny w systemie zadaniowego czasu pracy?
 6. Podróże służbowe a czas pracy,
 7. Szkolenia, a czas pracy,
 8. Czas pracy niepełnoetatowców - nadgodziny czy dopełnienie?
 9. Czas pracy osób niepełnosprawnych - przywileje pracownika i obowiązki pracodawcy,
 10. Lista obecności i RCP a ewidencja czasu pracy,
 11. Odpracowanie czasu wolnego pracownika,
 12. Przerwy wliczane oraz niewliczane do czasu pracy,

Dzień 4:

1. Odpowiedzialność porządkowa pracowników:

 1. Rodzaje kar porządkowych,
 2. Czy można nałożyć na pracownika karę pieniężną?
 3. Kto nakłada karę?
 4. Co w praktyce oznacza wysłuchanie pracownika?
 5. Jak wygląda procedura odwoławcza od nałożenia kary?

3. Urlopy pracownicze:

 1. Urlop wypoczynkowy, a pierwsza praca,
 2. Jak proporcjonalnie obliczyć urlop pracownika?
 3. Czy można udzielić urlopu na godziny?
 4. Urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny, wolne dodatkowe dni,
 5. Urlopy związane z rodzicielstwem: macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, ojcowski,
 6. Urlop opiekuńczy oraz zwolnienie z tytułu siły wyższej.

4. Dokumentacja pracownicza:

 1. Co zawierają akta osobowe i pozostała dokumentacja pracownicza? Na jakie zmiany należy zwrócić szczególną uwagę.
 2. Jak liczyć okres przechowywania akt osobowych? Kiedy obowiązuje 10-letni, a kiedy 50-letni okres przechowywania akt osobowych? W jakich sytuacjach i na jakich warunkach można ten okres skrócić.
 3. Jakie są okresy przechowywania pozostałej dokumentacji pracowniczej,
 4. Co w wypadku ponownego zatrudnienia tego samego pracownika - czy można kontynuować prowadzenie dotychczasowej dokumentacji pracowniczej.
 5. Jaka dokumentacja musi być prowadzona w formie pisemnej, a jaka może być w formie elektronicznej? Jak wdrożyć zmianę dokumentacji papierowej na elektroniczną i elektroniczną na papierową.
 6. Dostęp do dokumentacji pracowniczej - najczęstsze uchybienia przy wydawaniu kopii dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej na wniosek pracownika.
 7. Świadectwa pracy - komu, kiedy i w jaki sposób wystawić.

Prowadzący:

Joanna Cur

Joanna Cur


Radca prawny, specjalistka prawa pracy, mentor, szkoleniowiec, wykładowca akademicki. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w biznesie, w tym 10-letnie w praktyce prawa HR, w szczególności w zakresie rekrutacji, zatrudniania i zwolnień pracowników (indywidualnych i grupowych), zatrudniania pracowników tymczasowych i outsourcingu usług. Ponadto specjalizuje się w zagadnieniach związanych z równym traktowaniem w zatrudnieniu. Ceniona za biznesowe podejście i skuteczność. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu prawa HR. Wielokrotnie była prelegentem na ogólnopolskich konferencjach w zakresie prawa pracy. Jest autorką artykułów o tematyce prawniczej i HR, które ukazały się m.in. w: „Forbes Polska”, „Rzeczpospolita”, „Dziennik Gazeta Prawna”, „Gazeta Wyborcza”, „Press.pl”, „HR Business Partner”, „Edukacja Prawnicza”, „HR na Szpilkach”, „Hello Zdrowie”.