Strefa merytoryczna
Czas trwania: 24 godzin
Tematyka: Kadry / Prawo pracy

Specjalista ds. kadr – 4-dniowy kurs prawa pracy od podstaw

Szkolenie to kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy. Uczestnicy poznają powszechnie obowiązujące prawo i dowiedzą się jak zastosować je w praktyce.

Szkolenie skierowane jest do osób początkujących, które nie miały (bądź miały w niewielkim stopniu) do czynienia z zagadnieniami kadrowo-płacowymi. Polecamy to szkolenie również pracownikom działów HR, kadr, płac, księgowości, pracownikom biur rachunkowych, absolwentom uczelni ekonomicznych, którzy chcą poszerzyć praktyczną wiedzę z zakresu zagadnień objętych programem szkolenia.

Ze szkolenia dowiecie się Państwo jak:

 • przeprowadzać rekrutację, aby była ona zgodna z przepisami prawa,
 • zatrudniać pracowników,
 • planować i rozliczać czas pracy,
 • zwalniać pracowników,
 • prowadzić dokumentację pracowniczą,
 • wystawiać świadectwa pracy,
 • i wiele innych.

Dostępne terminy:
 

19-20.04.2022 oraz 25-26.04.2022 (4 dni)

13-14.06.2022 oraz 20-21.06.2022 (4 dni)

 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Dzień 1:

1.  Prawne aspekty rekrutacji pracowników:

 • Ogłoszenie o pracę - jak je prawidłowo przygotować na gruncie obowiązywania przepisów o ochronie danych osobowych? Jak nie narazić się na zarzuty dyskryminacji?
 • Dokumenty w rekrutacji: CV oraz list motywacyjny - jakich danych można żądać po zmianie przepisów od kandydata na Pracownika?
 • Rozmowa rekrutacyjna - jakich pytań nie można zadawać kandydatowi? Co zrobić, aby jednak uzyskać odpowiedzi na nurtujące nas pytania?
 • Pozyskiwanie informacji o kandydacie z portali społecznościowych (np. facebook) oraz branżowych (np. Linkedin) - ustalenie dopuszczalności takich metod.
 • Sprawdzanie referencji przez managera (kiedy dopuszczalne)?
 • Okres przetwarzania danych kandydatów. Co to w praktyce oznacza dla managera?

2. Podstawy prawne zatrudnienia:

 • Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne.
 • Różnice pomiędzy umową o dzieło, umową zlecenia, a umową B2B,
 • Jakie informacje zawrzeć w umowie cywilnoprawnej, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami.
 • Czy na pewno mogę zawrzeć umowę cywilnoprawną zamiast umowy o pracę?
 • Konsekwencje przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę.

3. Zasady zatrudniania na podstawie umowy o pracę:

 • Nawiązywanie stosunku pracy.
 • List intencyjny a umowa przedwstępna - jakie informacje zawrzeć, aby w przypadku wycofania się pracodawcy z zatrudnienia pracownika nie być narażonym na pozwy sądowe.
 • Ile umów na okres próbny może mieć pracownik? Jakie są wyjątki,
 • Jakie są wyjątki w limitach zatrudnienia na czas określony?
 • Jaką umowę o pracę zawrzeć w przypadku ponownego zatrudnienia po kilkuletniej przerwie?
 • W jaki sposób można zawierać umowy na czas zastępstwa pracownika?

4. Umowa o pracę:

 • Jakie elementy należy w niej zawrzeć?
 • Jakie dane osobowe przyszłego pracownika mogę przetwarzać przed samym zatrudnieniem?
 • Jakie dokumenty poza umową o pracę muszę przygotować dla pracownika?
 • Data podpisania umowy o pracę a data rozpoczęcia pracy,
 • Czy w umowie o pracę należy wpisać informacje dotyczące czasu pracy?

5. Praca zdalna:

 • Jakie wymogi musi spełnić pracodawca, aby mógł polecić pracownikowi pracę zdalną?
 • Czy można w każdym czasie odwołać pracownika z pracy zdalnej?
 • Co z ochroną danych osobowych klientów i pracowników podczas pracy zdalnej?
 • Co z bezpieczeństwem i higieną pracy w pracy zdalnej? Co z wypadkami?
 • Jak potwierdzać pracę w pracy zdalnej?
 • Jak rozliczać czas pracy w pracy zdalnej?
 • Praca zdalna a praca hybrydowa?
 • Zmiany w kodeksie pracy związane z pracą zdalną.

6. Najważniejsze zmiany w prawie pracy w 2022 r.:

 • Nowy Ład.
 • Dyrektywa o ochronie Sygnalistów.
 • Zmiana przepisów dotycząca Work life balance.

Dzień 2:

1. Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników:

 • Rodzaje odpowiedzialności.
 • Czy można nałożyć na pracownika karę pieniężną?
 • Rodzaje kar porządkowych.
 • Kto nakłada karę?
 • Jakie są kryteria nałożenia kary?
 • Co w praktyce oznacza wysłuchanie pracownika?
 • Jak wygląda procedura odwoławcza od nałożenia kary?
 • Odpowiedzialność materialna pracowników.

2. Zwalnianie pracowników:

 • Sposoby rozwiązywania umów o pracę.
 • Jak prawidłowo wręczyć wypowiedzenie? Jak reagować na niecodzienne sytuacje?
 • Kiedy w wypowiedzeniu należy podać przyczynę? Jak ją sformułować w dokumencie?
 • Przyczyna: Utrata zaufania pracodawcy. Czy to na pewno dobry pomysł?
 • Co ze zwolnieniem pracownika z obowiązku świadczenia pracy?
 • Rozwiązywanie umów o pracę w czasie pandemii,
 • Ochrona pracowników przed wypowiedzeniem umowy o pracę,
 • Czy wypowiedzenie umowy o pracę można cofnąć?
 • Wygaśnięcie umowy o pracę
 • Zwolnienie dyscyplinarne - kiedy możliwe?

3. Mobbing i dyskryminacja:

 • Rola Pracodawcy w przeciwdziałaniu.
 • Jak przeciwdziałać mobbingowi w całej organizacji?
 • Kiedy dochodzi do dyskryminacji w rekrutacji oraz zatrudnieniu?
 • Na czym polega dyskryminacja przy zwalnianiu?
 • Jaka jest rola HR kiedy dochodzą do niego pogłoski o mobbingu?
 • Jakie ryzyka dla pracodawcy związane są z mobbingiem i dyskryminacją?

Dzień 3:

1. Czas pracy - najbardziej problematyczne zagadnienia:

 • Czas pracy - najważniejsze definicje.
 • Nadgodziny i ich rekompensowanie.
 • Jak rozliczyć nadgodziny w sobotę i niedzielę?
 • Polecenie pracy w nadgodzinach. Kto może odmówić?
 • Jak rozliczać nadgodziny w systemie zadaniowego czasu pracy?
 • Podróże służbowe a czas pracy.
 • Czas pracy niepełnoetatowców - nadgodziny czy dopełnienie?
 • Czas pracy osób niepełnosprawnych - przywileje pracownika i obowiązki pracodawcy.
 • Lista obecności i RCP a ewidencja czasu pracy.
 • Odpracowanie czasu wolnego pracownika.
 • 9 rodzajów przerw, które są wliczane do czasu pracy.

2. Stosowanie kontroli pracowników:

 • Monitoring wizyjny.
 • Monitoring poczty elektronicznej.
 • Kontrola pracownika w pracy zdalnej.
 • Inne rodzaje monitoringu, a prawo pracownika do prywatności.

Dzień 4:

1. Dokumentacja pracownicza:

 • Co zawierają akta osobowe i pozostała dokumentacja pracownicza? Na jakie zmiany należy zwrócić szczególną uwagę.
 • Jak liczyć okres przechowywania akt osobowych? Kiedy obowiązuje 10-letni, a kiedy 50-letni okres przechowywania akt osobowych? W jakich sytuacjach i na jakich warunkach można ten okres skrócić.
 • Jakie są okresy przechowywania pozostałej dokumentacji pracowniczej.
 • Co w wypadku ponownego zatrudnienia tego samego pracownika – czy można kontynuować prowadzenie dotychczasowej dokumentacji pracowniczej.
 • Jaka dokumentacja musi być prowadzona w formie pisemnej, a jaka może być w formie elektronicznej? Jak wdrożyć zmianę dokumentacji papierowej na elektroniczną i elektroniczną na papierową.
 • Dostęp do dokumentacji pracowniczej - najczęstsze uchybienia przy wydawaniu kopii dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej na wniosek pracownika.
 • Świadectwa pracy - wydajemy pracownikowi odpis czy kopię.

2. Urlopy pracownicze.

3. Świadectwa pracy - najważniejsze zagadnienia.

4. Umowa o zakazie konkurencji.

5. Odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

6. Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy.

Prowadzący:

Joanna Cur

Joanna Cur

Prawnik, specjalista prawa pracy oraz zagadnień związanych z etyką w biznesie, szkoleniowiec, wykładowca akademicki, manager, mentor. Absolwentka UMK w Toruniu, Wyższej Szkoły Bankowej, Społecznej Akademii Nauk oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Praktyk biznesu z 20-letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach. Przez 8 lat zarządzała dużymi zespołami sprzedaży w T-Mobile Polska S.A. w kanale własnym oraz franczyzowym. Specjalizuje się w prawie pracy, zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych oraz etyką w biznesie. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców, menedżerów, pracowników HR, pracowników kadr i płac oraz księgowych. Wykładowca akademicki w Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska oraz Wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Autorka szeregu artykułów o tematyce prawniczej i HR.