Strefa merytoryczna
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: VAT

Slim VAT i Brexit po zmianach od 1 stycznia 2021 r.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Paragony z NIP w ewidencji VAT w 2021 r.

2. Nowe zasady korygowania podatku VAT:

 • korygowanie podatku należnego w sprzedawcy „in minus”:
 • niezbędna dokumentacja,
 • uzgodnienie warunków,
 • spełnienie warunków.
 • korygowanie podatku naliczonego u nabywcy „in minus”:
 • uzgodnienia warunków obniżenia podatku naliczonego
 • spełnienie warunków obniżenia.
 • korygowanie podatku należnego u sprzedawcy „in plus”,
 • korygowanie podatku naliczonego u nabywcy „in plus”,
 • korygowanie transakcji transgranicznych po zmianach przepisów,
 • korygowanie transakcji realizowanych na przełomie roku 2020 i 2021.
 • możliwość korygowania podatku należnego i naliczonego na zasadach obowiązujących w 2020 r. – warunki stosowania regulacji z 2020 r.

3. Zmiany w zakresie stosowania kursów walutowych dla rozliczeń VAT:

 • kursy walut stosowane do końca 2020 r. dla celów VAT,
 • możliwość stosowania jednolitego kurs walut dla celów VAT oraz PIT i CIT od 2021 r.,
 • minimalny okres stosowania jednolitych kursów w VAT, PIT i CIT,
 • możliwość rezygnacji z jednolitych kursów dla ww. podatków.

4. Nowe zasady opodatkowania zaliczek dotyczących eksportu towarów.

5. Zmiany w odliczaniu VAT od 2021 r.:

 • wydłużenie okresów odliczenia podatku naliczonego,
 • odliczanie VAT w 2021 r. na podstawie faktur wystawionych w 2020 r.
 • odliczanie VAT od usług noclegowych – warunki odliczenia i niejasne zasady.

6. Istotne zmiany dotyczące obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności od 2021 r.:

 • od jakiej kwoty należy stosować obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności od 2021 r?,
 • konsekwencje zmiany limitu dla celów oznaczania faktur, sankcji oraz solidarnej odpowiedzialności w VAT,
 • zmiany w zakresie możliwości stosowania kompensat w mechanizmie podzielonej płatności,
 • możliwość opłacania z rachunku VAT zobowiązań celnych poniesionych przez agencje celne,
 • zmiana sposobu klasyfikacji towarów i usług zawartych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

7. Zmiany dotyczące białej listy podatników od 2021 r.:

 • wykreślenie niektórych danych wrażliwych z wykazu podatników.

8. Nowe zasady wydawania Wiążących Informacji Stawkowych od 2021r.:

 • ograniczenie możliwości wydawania WIS w sytuacji kontroli lub postępowania podatkowego,
 • możliwość wydawania WIS m.in. wobec towarów z załącznika nr 15 ustawy o VAT,
 • czasowe ograniczenie ważności WIS.

9. Pozostałe zmiany przepisów w ustawie Slim VAT:

 • zmiany porządkowe zwolnienia z VAT dla rolników ryczałtowych,
 • stosowanie zwolnienia podmiotowego przy sprzedaży niektórych towarów,
 • zmiany w zakresie stosowania dodatkowego zobowiązania (sankcji),
 • omówienie istotnych zmian w stosowaniu systemu TAX FREE.

10. Zmiany w VAT związane z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej:

 • stosowanie rozliczeń WDT i WNT na przełomie 2020 i 2021 r.,
 • eksport towarów i import towarów w transakcjach z Wielką Brytanią w 2021 r.,
 • sprzedaż towarów na rzecz konsumentów z Wielkiej Brytanii,
 • eksport i import usług do i z Wielkiej Brytanii,
 • szczególny podatkowy status podatników z Irlandii Północnej.

11. Zmiany w kasach rejestrujących od stycznia 2021 r.:

 • czynności objęte od stycznia 2021 r. obowiązkowymi kasami online,
 • zmiana sposobu klasyfikacji towarów i usług wymienionych w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących,
 • kasy online w niektórych branżach,
 • pozostałe zmiany dotyczące kas rejestrujących.

Prowadzący: