Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Rozwój osobisty

Skuteczność w działaniu drogą do szczęścia…

Szczęście jest marzeniem każdego człowieka. Nie ma jednego klucza do szczęścia, tak jak nie ma jego jednej definicji. Wiadomo, jednak, że szczęściu można pomóc. Co zatem wyróżnia ludzi szczęśliwych? To umiejętność planowania i skutecznego realizowania celów. Większość z nas porzuca swoje marzenia, rezygnuje z realizacji zamierzeń z powodu niewystarczającej motywacji a może silnej woli? Świadomość swoich wartości i marzeń, pozwala nam planować działania, kształtować właściwe nawyki, a w konsekwencji osiągać poczucie satysfakcji i budować swoje życie w sposób świadomy i wytrwały.

Celem szkolenia jest:

  • wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu psychologii motywacji,
  • zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z obszaru badań nad szczęściem,
  • rozwinięcie praktycznych umiejętności kształtowania nawyków skutecznego działania i realizowania planów.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych rozwijaniem swoich życiowych kompetencji, poszukujących wiedzy i praktycznych wskazówek jak realizować swoje cele i marzenia, tak aby znaleźć poczucie sensu w życiu i osobiste szczęście.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Poznasz podstawowe zagadnienia i teorie związane ze szczęściem.
2. Dowiesz się co o realizacji celów i wytrwałości w działaniu wie psychologia motywacji.
3. Zrozumiesz, dlaczego niektóre marzenia nigdy nie zostaną zrealizowane.
4. Dowiesz się jak tworzyć plan rozwoju osobistego.
5. Zdobędziesz praktyczne wskazówki jak podtrzymywać wytrwałość w działaniu.
6. Zapoznasz się z nawykami skutecznego działania umożliwiającymi świadome i odpowiedzialne zarządzania swoim życiem.

Prowadzący:

Marzena Krejpcio-Pawlak

Marzena Krejpcio-Pawlak

Psycholog, doradca zawodowy, logopeda, terapeuta EEG Biofeedback. Od 15 lat wspiera dzieci, młodzież i dorosłych w pokonywaniu trudności, odnajdywaniu swojego potencjału i powracaniu do równowagi. Prowadzi konsultacje i spotkania indywidualne o charakterze terapeutycznym, grupy rozwojowe, warsztaty i zajęcia psychoedukacyjne. Zajmuje się również diagnozą psychologiczno-pedagogiczną i opiniowaniem.

Ukończyła roczne szkolenie w zakresie Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży oraz roczne szkolenie z zakresu Neuropsychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży w Centrum CBT w Warszawie, cykl szkoleniowy z zakresu Terapii Rodzin w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi, cykliczne szkolenie z Integratywnej Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie, kursy EEG Biofeedback I i II stopnia w Warszawie, a także liczne szkolenie z zakresu Interwencji Kryzysowej oraz diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży. W swojej pracy nieustannie doskonali umiejętności, wzbogaca wiedzę i rozwija kompetencje. Aktualnie uczestniczy w czteroletnim szkoleniu z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie.