Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Przywództwo i praca z zespołem

Skuteczne wywieranie wpływu w codziennej pracy managera

Realizowana podczas warsztatu gra symulacyjna pokaże Ci ścisłą zależność pomiędzy kapitałem zaufania a efektywnością wywieranego wpływu. Ćwiczenia i dyskusje umożliwią Ci wzmocnienie indywidualnego warsztatu wywierania wpływu, zarówno w codziennym życiu zawodowym, w kontaktach z pracownikami i przełożonymi, jak również prywatnym. Poznasz i nauczysz się wykorzystywać narzędzia wywierania wpływu i prowadzenia negocjacji społecznych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Psychologiczne podłoże wywierania wpływu.
  2. Gra symulacyjna prezentująca ścisłą zależność pomiędzy kapitałem zaufania a efektywnością wywieranego wpływu.
  3. Manipulacja vs. wywieranie wpływu.
  4. Reguły Społecznego wywierania wpływu – propozycje zastosowań.
  5. Językowe mechanizmy wzmacniające wpływ społeczny.
  6. Pobudzanie zaangażowania współpracowników podczas rozmów indywidualnych i zespołowych.
  7. Nawiązywanie współpracy ze współpracownikami z „trudnym” nastawieniem, metody przełamywania oporu przy wykorzystaniu metod m.in. W.Ury’ego, języka NVC, wybranych metod rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.

Prowadzący:

Andrzej Domagała

Andrzej Domagała

Certyfikowany trener biznesu, Action Learning trener, Design thinking moderator, wykładowca na studiach podyplomowych. Realizował i koordynował projekty wykorzystujące koncepcje zarządzania kompetencjami, talentami. Wdrażał w firmach systemy zarządzania przez rezultaty, systemy ocen okresowych.