Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: ZUS

Składka zdrowotna – ponowne roczne rozliczenie oraz składka społeczna z możliwością jej obniżenia

Rozpoczynając działalność lub już ją prowadząc, poszukujemy sposobów na optymalizację kosztów. Obciążenia publicznoprawne to nie tylko podatki. W sferze ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego warto rozważyć formę prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ dla indywidualnej działalności i dla działalności prowadzonej w formie spółki, obowiązują odmienne zasady przykładające się na różne wysokości obciążeń finansowych np.: różne okresy obowiązkowego ubezpieczenia, odmienne rozstrzyganie tzw. zbiegów tytułów ubezpieczeniowych czy przeznaczone tylko dla jednej formy działalności ulgi w naliczaniu składek społecznych tj. ulga na start, preferencyjne składki czy mały ZUS+. Duże znaczenie ma również zmieniony sposób naliczania składki zdrowotnej według tzw. Polskiego Ładu, gdzie są obciążenia w różnych wysokościach w zależności od formy działalności i dodatkowo rodzaju opodatkowania. Możliwe jest również uniknięcie wielokrotności składki zdrowotnej przy kilku działalnościach. Przy jednej z trzech formach opodatkowania konieczne jest dokonanie rozliczenia rocznego składki zdrowotnej i należy dokonać tego w prawidłowy sposób. Sytuację komplikuje również zmiana formy opodatkowania, zawieszenie lub wznawianie działalności. Na szkoleniu zostaną omówione wszystkie te zagadnienia wraz z rozwiązaniem przykładowych sytuacji.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Definicja pozarolniczej działalności z uwzględnieniem podziału:
  • pozarolnicza działalność gospodarcza,
  • twórca i artysta,
  • wolny zawód,
  • wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej i komandytowo-akcyjnej,
  • akcjonariusz prostej spółki akcyjnej,
  • osoba prowadząca publiczną i niepubliczną szkołę, placówkę lub zespół placówek.
 2. Podstawa wymiaru składek z ulgą na ubezpieczenie społeczne nie dla wszystkich rodzajów działalności:
  • ulga na start,
  • mała składka,
  • mały ZUS+.
 3. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla różnych rodzajów działalności:
  • spółki komandytowe i jednoosobowe spółki z o.o.,
  • twórcy i artyści,
  • akcjonariusze prostych spółek akcyjnych,
  • działalność gospodarcza.
 4. Ustalanie podstawy wymiaru składki zdrowotnej w zależności od formy opodatkowania:
  • zasady ogólne – skala,
  • podatek liniowy,
  • karta podatkowa,
  • ryczałt ewidencjonowany.
 5. Sposób ustalania składki zdrowotnej przy wielu działalnościach:
  • działalność gospodarcza opodatkowanych PIT,
  • udziałowiec kilku spółek opodatkowanych CIT,
  • działalność gospodarcza PIT i udziałowiec spółek CIT.
 6. Zmiana sposobu opodatkowania i jej wpływ na składkę zdrowotną – zalety i wady.
 7. Zasady postępowania po zawieszeniu lub likwidacji działalności oraz po rozpoczęciu i wznowieniu działalności.
 8. Rozliczenie roczne składki zdrowotnej – kogo obowiązuje, zasady, termin i brak konieczności korygowania dokumentów dotychczas składnych do ZUS.
 9. Sposób postępowania w przypadku, gdy rozliczenie roczne spowoduje nadpłatę składek zdrowotnych.

Prowadzący:

Dariusz Suchorowski

Dariusz Suchorowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat funkcję zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach.
Był również wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach.

Ponadto zapraszany, celem przedstawienia w przestępny i zrozumiały sposób, zmian przepisów na konferencje, kursy, spotkania organizowane przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Biznes Center Club Loża Świętokrzyska, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.