Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Polski Ład

Składka społeczna i zdrowotna w Polskim Ładzie dla osób prowadzących pozarolniczą działalność

Szkolenie skierowane do biur rachunkowych rozliczających osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz pracowników kadrowo-płacowych przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

Okres obowiązkowego ubezpieczenia społecznego jest ustalany odmiennie dla poszczególnych rodzajów pozarolniczej działalności i należy o tym pamiętać, aby uniknąć konsekwencji finansowych. Są też okoliczności, które zwalniają z obowiązkowego ubezpieczenia społecznego. Jedna grupa przedsiębiorców ma możliwość korzystania przez kilka lat z preferencyjnego ustalania podstawy wymiaru składek. No i trzeba pamiętać, że od 1 stycznia 2022 r. składkę zdrowotną należy naliczać w zależności od rodzaju działalności oraz formy opodatkowania. Napotykamy również na problemy z nowym tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego tj. osoba powołana do pełnienia funkcji za wynagrodzeniem, w tym prokurent.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Definicja pozarolniczej działalności i ich rodzaje.

2. Odmienne sposoby ustalania składki zdrowotnej w zależności od rodzaju działalności i formy opodatkowania.

3. Różnice remanentowe i dochód ze sprzedaży środka trwałego jako podstawa składki zdrowotnej i okres przejściowy w tym zakresie.

4. Planowane od 1 lipca 2022 r. zmiany w składce zdrowotnej dla niektórych rodzajów opodatkowania.

5. Różne sposoby ustalania okresu obowiązkowego podlegania ubezpieczeniom społecznym dla poszczególnych rodzajów działalności.

6. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem prawa do ulgi na start, preferencyjnych składek i małego ZUS+.

7. Rozstrzygnie tzw. zbiegów tytułów do ubezpieczeń z prawem do ulg lub bez nich, w sytuacji, gdy przedsiębiorca jest zleceniobiorcą, pracownikiem, osobą na macierzyńskim lub wychowawczym, emerytem lub rencistą i inne.

Prowadzący:

Dariusz Suchorowski

Dariusz Suchorowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.
Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego.
Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat funkcję zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach.
Był również wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach.
Ponadto zapraszany, celem przedstawienia w przestępny i zrozumiały sposób, zmian przepisów na konferencje, kursy, spotkania organizowane przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Biznes Center Club Loża Świętokrzyska, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.