Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Podatki branżowe

Schematy podatkowe w 2024 roku dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Schematem podatkowym będzie każde rozwiązanie stosowane w jednostce, inne niż wynikające wprost z obowiązujących przepisów podatkowych, które w konsekwencji doprowadza do korzyści podatkowej to znaczy, że prowadzi w szczególności do niepowstania obowiązku podatkowego, odprowadzenia mniejszej kwoty podatku do US, stosowania większych odliczeń niż wynika to z przepisów rozporządzenia w sprawie proporcji, tym samym doprowadza do zaniżenia kwoty podatku należnego budżetowi państwa. To kierownik jednostki, pracownik ale i audytor czy notariusz jako wspomagający powinien rozpoznać indywidualnie w jednostce czy zachodzą okoliczności, wskazujące na wystąpienie schematu podatkowego, czy podejmował indywidualne rozwiązania w jednostce (zgodne z prawem) zamierzając osiągnąć korzyść podatkową.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Co należy raportować? Jak wygląda zgłoszenie schematu w jednostce budżetowej?
  • Jak należy rozumieć schemat podatkowy: krajowy, transgraniczny, standaryzowany.
  • W jakich przypadkach obowiązek raportowania nie powstanie w JST? wykaz czynności statutowych wyłączonych z raportowania, wykaz czynności podlegających pod raportowanie
  • Które schematy są objęte raportowaniem?
  • Jakie podmioty należy uznać za kwalifikowane?
  • Powstanie obowiązku a moment raportowania.
 2. Rola pracowników jednostek budżetowych w zakresie procesu raportowania:
  • Definicja pojęcia „Promotor”.
  • Definicja pojęcia „Korzystający”.
  • Definicja pojęcia „Wspomagający”.
  • Obowiązki w zakresie raportowania każdego z ww. podmiotów.
 3. Zasady raportowania schematów do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej przez Zespół ds. MDR powołany przez samorząd:
  • W jakim terminie należy wypełnić obowiązki w zakresie raportowania?
  • Raportowanie wstecz, tj. czy obowiązkiem raportowania są również objęte wcześniejsze okresy?
  • Przykładowe zakresy informacji wymagających raportowania.
  • W jaki sposób należy realizować obowiązek raportowania? – narzędzia przygotowane przez Ministerstwo Finansów.
  • Jakie dane i informacje należy posiadać, aby wypełnić obowiązki raportowania.
  • Możliwe sankcje administracyjne i karne przewidziane za niewłaściwe wypełnienie obowiązków w zakresie raportowania.
  • Wnioski z kontroli NIK w temacie raportowania i obowiązków jednostek budżetowych
  • Jakie działania weryfikacyjne podejmują organy w zakresie zgłoszonych schematów, na czym polegają czynności sprawdzające?
 4. Wewnętrzna procedura raportowania schematów, co powinna zawierać, kto powinien ją posiadać?
  • Jak zbudować taką procedurę i co powinna ona zawierać?
  • Czy wprowadzenie procedury daje jakieś korzyści, ogranicza ryzyka itp.?
 5. Jakie są rekomendacje MF i zmiany w 2024 roku w raportowaniu przez JST.
 6. Przykłady zgłoszonych do Szefa KAS schematów oraz zaprezentowanie jak wypełniać formularz MDR-1 i MDR-3.

Prowadzący:

dr Małgorzata Rzeszutek

dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.

Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotów medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych.

Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.