Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Podatki i procedury podatkowe

Schematy podatkowe w 2023 roku dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

MDR jako obowiązki sprawozdawcze jednostek i zakładów budżetowych to już 4 letnia rzeczywistość podatkowa. Na wypełnienie obowiązków w zakresie zgłoszeń schematów podatkowych ( tzw. MDR) zwraca uwagę również nie tylko urząd skarbowy ale również NIK podczas prowadzonych kontroli. Schematem podatkowym będzie każde rozwiązanie stosowane w jednostce, inne niż wynikające wprost z obowiązujących przepisów podatkowych, które w konsekwencji doprowadza do korzyści podatkowej to znaczy, że prowadzi w szczególności do niepowstania obowiązku podatkowego, odprowadzenia mniejszej kwoty podatku do US, stosowania większych odliczeń niż wynika to z przepisów rozporządzenia w sprawie proporcji, tym samym doprowadza do zaniżenia kwoty podatku należnego budżetowi państwa. To kierownik jednostki, pracownik ale i audytor czy notariusz jako wspomagający powinien rozpoznać indywidualnie w  jednostce czy zachodzą okoliczności, wskazujące na wystąpienie schematu podatkowego, czy podejmował indywidualne rozwiązania w jednostce (zgodne z prawem) zamierzając osiągnąć korzyść podatkową.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Co należy raportować? Jak wygląda zgłoszenie schematu w jednostce budżetowej?

 1. Jak należy rozumieć schemat podatkowy:
 1. krajowy,
 2. transgraniczny,
 3. standaryzowany.
 1. W jakich przypadkach obowiązek raportowania nie powstanie w JST?
 1. Wykaz czynności statutowych wyłączonych z raportowania.
 2. Wykaz czynności podlegających pod raportowanie.
 1. Które schematy są objęte raportowaniem?
 2. Jakie podmioty należy uznać za kwalifikowane?
 3. Powstanie obowiązku a moment raportowania.

II. Rola pracowników jednostek budżetowych w zakresie procesu raportowania.

 1. Definicja pojęcia „Promotor”.
 2. Definicja pojęcia „Korzystający”.
 3. Definicja pojęcia „Wspomagający”.
 4. Obowiązki w zakresie raportowania każdego z ww. podmiotów.

III. Zasady raportowania schematów do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej przez Zespół ds. MDR powołany przez samorząd

 1. W jakim terminie należy wypełnić obowiązki w zakresie raportowania?
 2. Raportowanie wstecz, tj. czy obowiązkiem raportowania są również objęte wcześniejsze okresy?
 3. Przykładowe zakresy informacji wymagających raportowania.
 4. W jaki sposób należy realizować obowiązek raportowania? - narzędzia przygotowane przez Ministerstwo Finansów.
 5. Jakie dane i informacje należy posiadać aby wypełnić obowiązki raportowania.
 6. Możliwe sankcje administracyjne i karne przewidziane za niewłaściwe wypełnienie obowiązków w zakresie raportowania.
 7. Wnioski z kontroli NIK w w temacie raportowania i obowiązków jednostek budżetowych
 8. Jakie działania weryfikacyjne podejmują organy w zakresie zgłoszonych schematów, na czym polegają czynności sprawdzające?

IV. Wewnętrzna procedura raportowania schematów, co powinna zawierać, kto powinien ją posiadać?

 1. Jak zbudować taką procedurę i co powinna ona zawierać?
 2. Czy wprowadzenie procedury daje jakieś korzyści, ogranicza ryzyka itp.?

V. Jakie są rekomendacje MF i zmiany w 2023 roku w raportowaniu przez JST

VI. Przykłady zgłoszonych do Szefa KAS schematów oraz zaprezentowanie jak wypełniać formularz MDR-1 i MDR-3.

Prowadzący:

dr Małgorzata Rzeszutek

dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.

Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotów medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych.

Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.