Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Szkolenia dla ochrony zdrowia

Schematy podatkowe dla podmiotów medycznych z uwzględnieniem najnowszych zmian

 
Obowiązki sprawozdawcze związane z raportowaniem schematów podatkowych funkcjonują w obrocie prawnym w Polsce już od prawie dwóch lat. Zostały one wprowadzone jako implementacja ustawodawstwa unijnego.
 
W ostatnich miesiącach nastąpiły zmiany przepisów, w tym modyfikacje formularzy do wysyłki schematów. Podmioty medyczne nie są wyłączone z tych obowiązków, dlatego również powinny przeanalizować, które z nowych zapisów ich dotyczą, a w konsekwencji podjąć odpowiednie działania w kierunku spełnienia określonych wymogów.
 
Szkolenie wskazuje obszary, na które podmioty medyczne z punktu widzenia swojej specyfiki powinny być szczególnie wyczulone.
 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Co należy raportować przez podmioty medyczne?
 
1. Jak należy rozumieć schemat podatkowy:
  • krajowy,
  • transgraniczny,
  • standaryzowany?
2. W jakich przypadkach obowiązek raportowania nie powstanie w podmiotach medycznych:
  • wykaz czynności wyłączonych z raportowania,
  • wykaz czynności podlegających pod raportowanie.
3. Które schematy są objęte raportowaniem?
4. Powstanie obowiązku a moment raportowania.
5. Jakie są terminy na zgłoszenie schematu?
 
II. Rola jednostki w zakresie procesu raportowania. Kto jakie role pełni w podmiocie leczniczym w aspekcie raportowania?
 
1. Definicja pojęcia „Promotor”.
2. Definicja pojęcia „Korzystający”.
3. Definicja pojęcia „Wspomagający”.
4. Obowiązki w zakresie raportowania każdego z ww. podmiotów.
 
III. Zasady raportowania schematów do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i co z dodatkowymi deklaracjami w podmiocie medycznym?
 
1. W jakim terminie należy wypełnić obowiązki w zakresie raportowania?
2. Raportowanie wstecz, tj. czy obowiązkiem raportowania są również objęte wcześniejsze okresy?
3. Przykładowe zakresy informacji wymagających raportowania.
4. W jaki sposób należy realizować obowiązek raportowania? - narzędzia przygotowane przez Ministerstwo Finansów.
5. Zasady raportowania przez Promotora.
6. Zasady raportowania przez Korzystającego.
7. Zasady raportowania przez Wspomagającego.
8. Jakie dane i informacje należy posiadać, aby wypełnić obowiązki raportowania.
9. Możliwe sankcje administracyjne i karne przewidziane za niewłaściwe wypełnienie obowiązków w zakresie raportowania.
10. Zasady wysyłki przez pełnomocników. Jakie obowiązki należy dopełnić?
 
IV. Wewnętrzna procedura raportowania schematów w podmiocie medycznym. Co powinna zawierać?
 
1. Jak zbudować taką procedurę i co powinna ona zawierać?
2. Czy wprowadzenie procedury daje jakieś korzyści, ogranicza ryzyka, itp.?
 
V. Jakie zmiany i przesunięcia w schematach podatkowych wprowadziła ustawa COVID?

 

Prowadzący: