Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Podatki branżowe / Podatki i procedury podatkowe

SCHEMATY PODATKOWE dla podmiotów medycznych w 2023 roku

MDR jako obowiązki sprawozdawcze szpitali to już ponad 4 letnia rzeczywistość podatkowa. Na wypełnienie obowiązków w zakresie zgłoszeń schematów podatkowych (tzw. MDR) zwraca uwagę również NIK podczas prowadzonych kontroli. Schematem podatkowym będzie każde rozwiązanie stosowane w szpitalu, inne niż wynikające wprost z obowiązujących przepisów podatkowych według zasad ogólnych, które w konsekwencji doprowadzi do korzyści podatkowej to znaczy, że prowadzi w szczególności do niepowstania obowiązku podatkowego, odprowadzenia mniejszej kwoty podatku do US, stosowania większych odliczeń niż wynika to z przepisów rozporządzenia w sprawie proporcji, tym samym doprowadza do obniżenia kwoty podatku VAT, PIT, CIT należnego budżetowi państwa. To kierownik jednostki powinien rozpoznać indywidualnie w swojej jednostce czy zachodzą okoliczności, wskazujące na wystąpienie schematu podatkowego, czy podejmował indywidualne rozwiązania w jednostce (zgodne z prawem) zamierzając osiągnąć korzyść podatkową.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Co należy raportować przez szpitale? Jak wygląda raportowanie w SP ZOZ oraz szpitalach w formie spółek z o.o. w 2023 roku?

1. Jak należy rozumieć schemat podatkowy:

a. krajowy,
b. transgraniczny,
c. standaryzowany.

2. W jakich przypadkach obowiązek raportowania nie powstanie w szpitalu?

a. wykaz czynności statutowych wyłączonych z raportowania,
b. wykaz czynności podlegających pod raportowanie.

3. Które schematy są objęte raportowaniem?

4. Jakie szpitale należy uznać za kwalifikowanych korzystających?

5. Powstanie obowiązku a moment raportowania.

II. Rola szpitala i jego pracowników w zakresie procesu raportowania:

1. Definicja pojęcia „Promotor”.
2. Definicja pojęcia „Korzystający”.
3. Definicja pojęcia „Wspomagający”.
4. Obowiązki w zakresie raportowania każdego z ww. podmiotów.

III. Zasady raportowania schematów do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i co z dodatkowymi deklaracjami w szpitalach?

1. W jakim terminie należy wypełnić obowiązki w zakresie raportowania?
2. Raportowanie wstecz, tj. czy obowiązkiem raportowania są również objęte wcześniejsze okresy?
3. Przykładowe zakresy informacji wymagających raportowania.
4. W jaki sposób należy realizować obowiązek raportowania? - narzędzia przygotowane przez Ministerstwo Finansów.
5. Jakie dane i informacje należy posiadać, aby wypełnić obowiązki raportowania.
6. Możliwe sankcje administracyjne i karne przewidziane za niewłaściwe wypełnienie obowiązków w zakresie raportowania.
7. Wnioski z kontroli NIK w temacie raportowania i obowiązków podmiotów

IV. Wewnętrzna procedura raportowania schematów w szpitalu, co powinna zawierać:

1. Jak zbudować taką procedurę i co powinna ona zawierać?
2. Czy wprowadzenie procedury daje jakieś korzyści, ogranicza ryzyka itp.?

V. Jakie są rekomendacje MF i zmiany w 2023 roku w raportowaniu przez szpitale?

Prowadzący:

dr Małgorzata Rzeszutek

dr Małgorzata Rzeszutek


dr Małgorzata Rzeszutek – Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.


Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotów medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych.


Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.