Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Administracja publiczna / Raportowanie schematów podatkowych

Schematy podatkowe dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

MDR jako obowiązki sprawozdawcze jednostek samorządu terytorialnego to już ponad 2 letnia rzeczywistość podatkowa. Na wypełnienie obowiązków w zakresie zgłoszeń schematów podatkowych (tzw. MDR) zwraca uwagę również NIK podczas prowadzonych kontroli. Schematem podatkowym będzie każde rozwiązanie stosowane w jednostce, inne niż wynikające wprost z obowiązujących przepisów przewidzianych dla JST i ich jednostek organizacyjnych, które w konsekwencji doprowadza do korzyści podatkowej to znaczy, że prowadzi w szczególności do niepowstania obowiązku podatkowego, odprowadzenia mniejszej kwoty podatku do US, stosowania większych odliczeń niż wynika to z przepisów rozporządzenia w sprawie proporcji, tym samym doprowadza do zaniżenia kwoty podatku VAT należnego budżetowi państwa. To kierownik jednostki powinien rozpoznać indywidualnie w swojej jednostce czy zachodzą okoliczności, wskazujące na wystąpienie schematu podatkowego, czy podejmował indywidualne rozwiązania w jednostce (zgodne z prawem) zamierzając osiągnąć korzyść podatkową.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Co należy raportować przez gminy, powiaty i ich jednostki budżetowe oraz zakłady budżetowe? Jak wygląda raportowanie w spółkach komunalnych w 2021 roku? Co z jednostkami budżetowymi, które nie są scentralizowane?

 1. Jak należy rozumieć schemat podatkowy:
 1. krajowy,
 2. transgraniczny,
 3. standaryzowany.
 1. W jakich przypadkach obowiązek raportowania nie powstanie w JST?
 1. Wykaz czynności statutowych wyłączonych z raportowania,
 2. Wykaz czynności podlegających pod raportowanie
 1. Które schematy są objęte raportowaniem?
 2. Jakie podmioty w JST należy uznać za kwalifikowane?
 3. Powstanie obowiązku a moment raportowania.

II. Rola jednostki budżetowej i jej pracowników w zakresie procesu raportowania.

 1. Definicja pojęcia „Promotor”,
 2. Definicja pojęcia „Korzystający”,
 3. Definicja pojęcia „Wspomagający”.
 4. Obowiązki w zakresie raportowania każdego z ww. podmiotów.

III. Zasady raportowania schematów do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i co z dodatkowymi deklaracjami w JST?

 1. W jakim terminie należy wypełnić obowiązki w zakresie raportowania?
 2. Raportowanie wstecz, tj. czy obowiązkiem raportowania są również objęte wcześniejsze okresy?
 3. Przykładowe zakresy informacji wymagających raportowania.
 4. W jaki sposób należy realizować obowiązek raportowania? – narzędzia przygotowane przez Ministerstwo Finansów.
 5. Jakie dane i informacje należy posiadać, aby wypełnić obowiązki raportowania.
 6. Możliwe sankcje administracyjne i karne przewidziane za niewłaściwe wypełnienie obowiązków w zakresie raportowania.
 7. Wnioski z kontroli NIK w JST w temacie raportowania i obowiązków JST

IV. Wewnętrzna procedura raportowania schematów w JST, co powinna zawierać:

 1. Jak zbudować taką procedurę i co powinna ona zawierać?
 2. Czy wprowadzenie procedury daje jakieś korzyści, ogranicza ryzyka itp.?

V. Jakie są rekomendacje MF i zmiany w 2021 roku w raportowaniu przez JST?

Prowadzący: