Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatek CIT / Podatek PIT / Podatek VAT / Podatki

Samochody w firmie – rozliczenie podatkowe VAT, CIT, PIT

Zapraszamy na szkolenie dotyczące skutków podatkowych wynikających z faktur posiadania oraz użytkowania samochodów w działalności gospodarczej.

Samochody są powszechnie używane w działalności gospodarczej, poczynając od mikro do dużych przedsiębiorców. Dlatego też, u każdego podatnika, niezależnie od jego rozmiarów, używanie samochodów lub innych pojazdów niesie ze sobą określone skutki podatkowe, zarówno w podatku VAT, jak i w podatkach dochodowych.

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest usystematyzowanie i ugruntowanie wiedzy w powyższym zakresie.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Samochody w firmie - Podatek VAT:

  1. Definicja pojazdu samochodowego w rozumieniu ustawy o VAT:
   • pojazdy mieszczące się w definicji pojazdów samochodowych – odniesienie do przepisów prawa o ruchu drogowym,
   • pojazdy nietypowe – motorowery, motocykle, autobusy, quady itp. – czy mieszczą się w definicji pojazdu samochodowego,
   • pojazdy niemieszczące się w definicji pojazdów samochodowych.
  2. Ograniczenie odliczenia VAT dla pojazdów samochodowych:
   • wydatki, które podlegają ograniczeniu,
   • wydatki, które dotyczą pojazdów samochodowych, ale nie podlegają ograniczeniu odliczenia VAT;
  3. Pojazdy, których używanie nie podlega ograniczeniom odliczenia VAT:
   • pojazdy niemieszczące się w definicji pojazdu samochodowego w rozumieniu ustawy o VAT,
   • pojazdy samochodowe używane wyłącznie do działalności gospodarczej, dla których prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdu (tzw. kilometrówka): obowiązek ustanowienia regulaminu korzystania z pojazdów, dla których prowadzone jest kilometrówka, koniecznośćzłożenia informacji VAT-26 – w jakich sytuacjach trzeba złożyć, termin złożenia VAT-26 w przypadku odliczania 100% od początku używania pojazdu, termin złożenia VAT-26 w przypadku zmiany przeznaczenia, forma prowadzenia kilometrówki, jak powinny wyglądać właściwe wpisy w kilometrówce, system globalizacyjny monitorowania pojazdów a wpisy w kilometrówce, pracownicy terenowi parkujący samochody w miejscu zamieszkania a możliwość odliczenia VAT w przypadku prowadzenia kilometrówki – czy to możliwe?, procedura nadzoru nad sposobem używania pojazdów, dla których prowadzona jest kilometrówka oraz jakością wpisów w kilometrówce, skutki podatkowe niewłaściwego użycia pojazdów (np. do celów osobistych pracownika).
   • pojazdy samochodowe z pełnym odliczeniem VAT bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu: pojazdy samochodowe wskazane w ustawie o VAT, pojazdy samochodowe wskazane w rozporządzeniach, warunki formalne jakie muszą być spełnione, żeby możliwe było odliczenia 100% VAT bez prowadzenia kilometrówki podejście organów podatkowych a orzecznictwo odnośnie wpisu w dowodzie rejestracyjnym, czy takie pojazdy powinny być zgłoszone w informacji VAT-26?
   • pojazdy samochodowe z pełnym odliczeniem VAT przeznczone do dalszej odsprzedaży lub usług wynajmu/leasingu: jakie warunki muszą być spełnione, żeby możliwe było odliczenia 100% podatku VAT przy nabyciu takich pojazdów, czy konieczne jest prowadzenie kilometrówki dla pojazdów demonstracyjnych, czy konieczne jest prowadzenie kilometrówki dla pojazdów przeznaczonych wyłącznie do wynajmu, jeżeli są używane w firmie do innych celów.
  4. Zmiana przeznaczenia użytkowania pojazdu:
   • korekta podatku VAT naliczonego przy zmianie przeznaczenia pojazdu – jak liczyć?
   • kiedy zmiana przeznaczenia wymaga złożenia lub aktualizacji VAT-26?
   • jaki jest termin złożenia VAT-26 w przypadku zmiany przeznaczenia pojazdu?
   • w jakich sytuacjach sprzedaż samochodu sanowi zmianę przeznaczenia wymagającą korekty VAT?
   • sprzedaż samochodu – VAT-marża czy zasady ogólne?
 2. Samochody w firmie - Podatek CIT i PIT:

  1. Podatek CIT i PIT istotne definicje:
   • pojazdy mieszczące się w definicji samochodu osobowego – odniesienie do przepisów prawa o ruchu drogowym,
   • pojazdy nietypowe – samochody ciężarowe, motorowery, motocykle, autobusy, quady itp. – czy mieszczą się w definicji samochodu osobowego?
   • pojazdy niemieszczące się w definicji samochodu osobowego.
  2. Ograniczenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku wydatków związanych z używaniem samochodów:
   • jakie wydatki podlegają ograniczeniom do 75%?
   • możliwość rozliczania 100% kosztów w przypadku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu;
   • jakie wydatki nie podlegają ograniczeniom?
  3. Samochód jako środek trwały:
   • ograniczenia amortyzacji dla pojazdów spełniających definicję samochodu osobowego: limity amortyzacji dla samochodów osobowych, koszty ubezpieczenia samochodu będącego środkiem trwałym – limity kosztów dla ubezpieczeń OC, AC, GAP.
   • zbycie samochodu osobowego jako środka trwałego – skutki podatkowe CIT/PIT.
  4. Samochód niestanowiący środka trwałego:
   • samochody używane na podstawie umowy najmu/leasingu lub umów o podobnym charakterze: limity kosztów dla samochodów osobowych w leasingu, limity kosztów dla samochodów osobowych w wynajmie długoterminowym, limity kosztów dla samochodów osobowych w wynajmie krótkoterminowym, koszty ubezpieczenia samochodu użytkowanego w ramach najmu/leasingu – limity kosztów dla ubezpieczeń OC, AC, GAP, różne składniki raty leasingowej lub czynszu najmu a koszty podatkowe, zbycie samochodu wykupionego z leasingu – konsekwencje podatkowe w podatkach dochodowych, krótkoterminowy wynajem samochodu za granicą a rozliczenie kosztów, cesje i zmiany umowy leasingu/najmu samochodu osobowego – skutki podatkowe.
   • samochód prywatny używany dla celów działalności gospodarczej: prywatny samochód przedsiębiorcy używany dla potrzeb działalności a koszty uzyskania przychodów, wykorzystywanie samochodów służbowych na cele prywatne – przychód pracownika, samochody prywatne wykorzystywane na cele służbowe – koszty uzyskania przychodów.

Prowadzący:

Michał Krawczyk

Michał Krawczyk

Ekspert podatkowy, Wspólnik w Kancelarii KrafTax Sp. z o.o. W branży podatkowej od 1999 r. W latach 1999 – 2014 pracownik organów podatkowych, w tym 4 lata pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w dziale podatku VAT oraz 11 lat pracy w kontroli podatkowej. Od roku 2014 współpracuje z kancelariami podatkowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Obecnie projektuje oraz prowadzi szkolenia dla Platformy Szkoleniowej Expert4you oraz dla Krajowej Izby Podatkowej. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu. Autor i współautor publikacji podatkowych.