Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo Pracy

Rozwiązywanie umów o pracę od A do Z – warsztaty

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, podczas którego bardzo szeroko zostanie omówiony proces rozstania się z pracownikiem.

Tematyka szkolenia obejmuje wszystkie przewidziane prawem sposoby i tryby ustania stosunku pracy, uwzględniające najnowsze zmiany obowiązujące od 26 kwietnia 2023 r. poparte bardzo szerokim omówieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Głównym celem tego szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do takiego konstruowania oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę - jego przyczyny i uzasadnienia, aby zminimalizować ryzyko przegrania sprawy przed sądem pracy. Szkolenie jest zatem skierowane przede wszystkim do pracowników działów kadr ale także do każdej osoby kierującej pracownikami.

Prowadzący szkolenie w oparciu o swoje doświadczenie przedstawi też kwestię postępowania dowodowego w sądzie pracy w tym wykorzystywania nagrania z dyktafonu w procesie przed sądem pracy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Składanie oświadczeń woli, czyli prawo cywilne w prawie w prawie pracy.
2. Porozumienie stron - czy to prawda, że pracownik nie może się odwołać?
3. Kiedy oświadczenie pracodawcy jest groźbą a kiedy ofertą?
4. Co zrobić z oświadczeniem pracownika ,,wypowiadam umowę o pracę za porozumieniem stron”
5. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem. Wymogi formalne, ochrona pracowników. Czy można złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy jeśli w trakcie wypowiedzenia pracownik nabędzie ochronę przedemerytalną? Czy tak samo jest w przypadku kobiet w ciąży?
6. Konsultacja związkowa. Czy trzeba ją powtarzać jeśli pracownik zachoruje przed wręczeniem wypowiedzenia?
7. Usprawiedliwiona nieobecność, czyli o której godzinie składamy pracownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę?
8. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy/udzielenie urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia/oddelegowanie do innej pracy, czyli jak przetrwać okres wypowiedzenia?
9. Jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie.
10. Wypowiedzenie umowy: na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony.
11. Jak prawidłowo określić okres wypowiedzenia. Czy doliczyć okres pracy na podstawie poprzedniej umowy o pracę, jeśli miała miejsce przerwa  w zatrudnieniu? A co z odprawą pieniężną?
12. Wypowiadanie umów  terminowych - zmiany obowiązujące od 26 kwietnia 2023 r.
13. Jak formułować przyczynę wypowiedzenia aby zminimalizować ryzyko przegrania procesu w sądzie. Studium przypadków np. konflikt w pracy, nieefektywność pracownika, częste zwolnienia lekarskie, uprawnienia emerytalne, naruszenie obowiązków, krytyka pracodawcy.
14. Zwolnienia grupowe i indywidualne - o bonusach, jakie daje pracodawcy ta szczególna ustawa oraz odprawach pieniężnych. Czy pracownik zawsze dostanie odprawę?
15. Alkohol, narkotyki, nieusprawiedliwiona nieobecność, kradzież itd. - jak postępować gdy pracownik okaże się niegodny naszego zaufania? Czyli o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym. Czy można badać trzeźwość pracownika?
16. Pracownik długo nieobecny w pracy z powodu choroby. Czy to może trwać w nieskończoność? Co zrobić gdy skończył się okres zasiłkowy a ZUS nie podjął jeszcze decyzji w sprawie zasiłku rehabilitacyjnego?
17. Czy i za co pracodawcy grozi dyscyplinarka?
18. Wygaśnięcie umowy.
19. Śmierć pracodawcy. Słów kilka o zarządzie sukcesyjnym.
20. Śmierć pracownika. Co zrobić ze świadczeniami ze stosunku pracy. Czy udostępnić akta osobowe rodzinie? Co na to RODO?
21. Tymczasowy areszt.
22. Świadectwo pracy - jak je wypełnić i wydać pracownikowi, aby uniknąć niepotrzebnych sporów?
23. Odszkodowanie/przywrócenie do pracy/dopuszczenie do pracy/kontrola PIP - co nam grozi i jak się bronić przed najgorszym?
24. Niecelowość powrotu pracownika do pracy.
25. Czy sprawa w sądzie pracy zawsze odbywa się w sądzie miejsca siedziby zakładu pracy?
26. Postępowanie dowodowe w sądzie pracy. Czy pracownik może nagrywać pracodawcę?

Prowadzący:

Ewa Przybylak

Ewa Przybylak


Radca Prawny, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz słuchacz studiów podyplomowych z Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WSB w Gorzowie Wlkp. Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego i Kadr Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. oraz wieloletni wykładowca akademicki w tej samej Uczelni.


Były pracownik Państwowej Inspekcji Pracy w Gorzowie Wlkp. Od 15 lat prowadzi szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pracowników działów personalnych. Kierownik Studiów Podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Prawa Pracy.