Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo Pracy

Rozwiązywanie umów o pracę od A do Z – warsztaty

Tematyka szkolenia obejmuje wszystkie przewidziane prawem sposoby i tryby ustania stosunku pracy, uwzględniające zmiany obowiązujące od 26 kwietnia 2023 r. przede wszystkim w zakresie przyczyn, które nie mogą stanowić uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę jak i konieczności uzasadniania rozwiązywania umów o pracę zawartych na czas określony. Szkolenie poparte jest bardzo szerokim omówieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Głównym celem tego szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do takiego konstruowania oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę - jego przyczyny i uzasadnienia, aby zminimalizować ryzyko przegrania sprawy przed sądem pracy. Szkolenie jest zatem skierowane przede wszystkim do pracowników działów kadr, ale także do każdej osoby kierującej pracownikami.

Prowadzący szkolenie w oparciu o swoje doświadczenie przedstawi też kwestię postępowania dowodowego w sądzie pracy w tym wykorzystywania nagrania z dyktafonu w procesie przed sądem pracy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Składanie oświadczeń woli, czyli prawo cywilne w prawie w prawie pracy.
 2. Porozumienie stron - czy to prawda, że pracownik nie może się odwołać?
 3. Kiedy oświadczenie pracodawcy jest groźbą, a kiedy ofertą?
 4. Co zrobić z oświadczeniem pracownika ,,wypowiadam umowę o pracę za porozumieniem stron”
 5. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem. Wymogi formalne, ochrona pracowników. Czy można złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy, jeśli w trakcie wypowiedzenia pracownik nabędzie ochronę przedemerytalną? Czy tak samo jest w przypadku kobiet w ciąży?
 6. Konsultacja związkowa. Czy trzeba ją powtarzać, jeśli pracownik zachoruje przed wręczeniem wypowiedzenia?
 7. Usprawiedliwiona nieobecność, czyli o której godzinie składamy pracownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę?
 8. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy/udzielenie urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia/oddelegowanie do innej pracy, czyli jak przetrwać okres wypowiedzenia?
 9. Jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie.
 10. Wypowiedzenie umowy: na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony.
 11. Jak prawidłowo określić okres wypowiedzenia. Czy doliczyć okres pracy na podstawie poprzedniej umowy o pracę, jeśli miała miejsce przerwa w zatrudnieniu? A co z odprawą pieniężną?
 12. Wypowiadanie umów terminowych - zmiany obowiązujące od 26 kwietnia 2023 r.
 13. Jak formułować przyczynę wypowiedzenia, aby zminimalizować ryzyko przegrania procesu w sądzie. Studium przypadków np. konflikt w pracy, nieefektywność pracownika, częste zwolnienia lekarskie, uprawnienia emerytalne, naruszenie obowiązków, krytyka pracodawcy.
 14. Zwolnienia grupowe i indywidualne - o bonusach, jakie daje pracodawcy ta szczególna ustawa oraz odprawach pieniężnych. Czy pracownik zawsze dostanie odprawę?
 15. Alkohol, narkotyki, nieusprawiedliwiona nieobecność, kradzież itd. - jak postępować, gdy pracownik okaże się niegodny naszego zaufania? Czyli o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym. Czy można badać trzeźwość pracownika?
 16. Pracownik długo nieobecny w pracy z powodu choroby. Czy to może trwać w nieskończoność? Co zrobić, gdy skończył się okres zasiłkowy a ZUS nie podjął jeszcze decyzji w sprawie zasiłku rehabilitacyjnego?
 17. Czy i za co pracodawcy grozi dyscyplinarka?
 18. Wygaśnięcie umowy.
 19. Śmierć pracodawcy. Słów kilka o zarządzie sukcesyjnym.
 20. Śmierć pracownika. Co zrobić ze świadczeniami ze stosunku pracy. Czy udostępnić akta osobowe rodzinie? Co na to RODO?
 21. Tymczasowy areszt.
 22. Świadectwo pracy - jak je wypełnić i wydać pracownikowi, aby uniknąć niepotrzebnych sporów?
 23. Odszkodowanie/przywrócenie do pracy/dopuszczenie do pracy/kontrola PIP - co nam grozi i jak się bronić przed najgorszym?
 24. Niecelowość powrotu pracownika do pracy.
 25. Czy sprawa w sądzie pracy zawsze odbywa się w sądzie miejsca siedziby zakładu pracy?
 26. Postępowanie dowodowe w sądzie pracy. Czy pracownik może nagrywać pracodawcę?

Prowadzący:

Ewa Przybylak

Ewa Przybylak

Radca Prawny, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz słuchacz studiów podyplomowych z Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WSB w Gorzowie Wlkp. Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego i Kadr Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. oraz wieloletni wykładowca akademicki w tej samej Uczelni.

Były pracownik Państwowej Inspekcji Pracy w Gorzowie Wlkp. Od 15 lat prowadzi szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pracowników działów personalnych. Kierownik Studiów Podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Prawa Pracy.