Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Kadry

Rozliczenie środków z tarcz antykryzysowych otrzymanych w trakcie pandemii COVID-19

Jeżeli skorzystali Państwo z programu Tarcza PFR 1.0 dla mikroprzedsiębiorców lub MŚP, niebawem konieczne będzie podjęcie działań mających na celu rozliczenie otrzymanych środków.

Program rozliczeń Tarczy PFR 1.0 ruszył bowiem w dniu 30 kwietnia 2021 r. - data nieprzypadkowa, bo dokładnie rok wcześniej, tj. 30 kwietnia 2020 r. Tarcza PFR 1.0 została uruchomiona i przedsiębiorcy spełniający wymogi określone w regulaminie mogli ubiegać się o przyznanie wsparcia.

Teraz nadszedł czas na rozliczenie się z otrzymanych środków. A czasu jest niewiele, bo zgodnie z regulaminem przedsiębiorca, który otrzymał subwencję, ma tylko 10 dni roboczych na podjęcie działań, a termin ten zaczyna biec już po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia subwencji finansowej (tzn., że jeżeli otrzymali Państwo subwencję 10 maja 2020, to 10 maja 2021 r. rozpoczyna swój bieg termin 10 dni roboczych na rozliczenie subwencji).

Specjalnie dla Państwa nasi eksperci przygotowali szkolenie, w ramach którego omówione zostaną zasady przeprowadzania rozliczeń Tarczy PFR 1.0 dla Mikroprzedsiębiorców oraz MŚP oraz wyjaśnione zostaną najczęściej pojawiające się wątpliwości.

Niezależnie, zapowiadane są kontrole przedsiębiorców mające na celu ustalenie prawidłowości przyznania i wykorzystania środków uzyskanych przez przedsiębiorców w ramach ustawy  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. Tarcza antykryzysowa). W jaki sposób przygotować się do takiej kontroli oraz jak zminimalizować ryzyko, że urząd zakwestionuje sposób wydatkowania otrzymanych przez nas środków? O tym na szkoleniu.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Rozliczanie i umarzanie tarczy finansowej PFR 1.0 - praktyczne zagadnienia:

 • Jak wygląda proces rozliczenia subwencji?
 • Czynności niezbędne do podjęcia w celu prawidłowego przygotowania się do rozliczenia subwencji PFR 1.0.
 • Co zrobić, jeżeli PFR nieprawidłowo wyliczył wartość subwencji podlegającą zwrotowi?
 • Kiedy mogę wejść w spór z PFR i ubiegać się o umorzenie większej części subwencji niż zaproponowana przez PFR.
 • Co zrobić, jeżeli nie złożyłem do 31 stycznia dokumentów wykazujących umocowanie osoby wnioskującej o subwencję do działania w imieniu beneficjenta?
 • Na jakich zasadach mogę ubiegać się o umorzenie 100% subwencji?
 • Jaki okres należy wziąć pod uwagę przy kalkulacji stanu zatrudnienia oraz w jaki sposób należy dokonać obliczeń?
 • W jaki sposób należy liczyć stopień redukcji zatrudnienia?
 • Jak należy rozumieć pojęcie straty gotówkowej na sprzedaży i jak wyliczyć jej wysokość?
 • Co zrobić, jeżeli zmienił się sposób prowadzenia księgowości (np. przejście z KPiR na ryczałt)?
 • Kiedy należy rozliczyć subwencję, jeżeli została przyznana w kilku ratach (np. na skutek złożonego wcześniej odwołania)?
 • Co należy rozumieć pod pojęciem strata gotówkowa i jak ją skalkulować?
 • Czy możliwa jest wcześniejsza spłata subwencji?
 • Czy umorzona część subwencji będzie stanowić przychód przedsiębiorcy podlegający opodatkowaniu?

2. Środki otrzymane w ramach tarczy antykryzysowej – jak przygotować się do kontroli?

 • Podstawy dokonania kontroli.
 • Kto i kiedy może spodziewać się kontroli?
 • Kto może kontrolować i jakie mechanizmy są stosowane przy typowaniu przedsiębiorców do kontroli?
 • Jakie obszary będą poddane kontroli?
 1. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników ze środków FGŚP oraz FP;
 2. Mikropożyczki / dotacje.
 • W jaki sposób się przygotować i na co zwrócić szczególną uwagę?
 • Jakie mogą być konsekwencje nienależnie otrzymanego wsparcia lub niewłaściwie wydatkowanej pomocy?
 • Jak prawidłowo sporządzać dokumentację wydatkowania środków

Prowadzący: