Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatki i procedury podatkowe

Rozliczenia podatkowe floty samochodowej w przedsiębiorstwie

Szkolenie adresowane jest do osób, które ewidencjonują środki transportu w przedsiębiorstwie. Na szkoleniu zostaną omówione między innymi praktyczne aspekty rachunkowe i podatkowe, w tym rozliczenie podatku VAT, CIT w zakresie wykorzystywania floty samochodowej. Tematyka jest szczególnie istotna w świetle wdrożenia niebawem struktury JST-EŚT, która będzie częścią struktury JPK-CIT.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Wycena początkowa środków transportu w przedsiębiorstwie:
  • Ustalenie wartości początkowej nabytych środków transportu - samochodów ciężarowych, samochodów osobowych, ciągników, naczep, itp.
  • Ogólne zasady ustalania ceny nabycia środka transportu
  • Zakup środka transportu w walucie obcej i rozliczenie różnic kursowych, jak ujmować zaliczki?
 2. Nabycie i inne formy pozyskania środków transportowych:
  • Środek transportu otrzymany w formie aportu.
  • Dotacje i dofinansowania do środków transportu - zasady opodatkowania
  • Środek transportu otrzymany nieodpłatnie - dokumentacja.
  • Ujawnienie środków transportu.
  • Wykup środka transportu z leasingu po zakończeniu umowy.
 3. Omówienie dokumentu przyjęcia środka transportu do używania – OT, Protokół przyjęcia.
 4. Amortyzacja środków transportu w przedsiębiorstwie:
  • Termin rozpoczęcia amortyzacji.
  • Ustalenie symbolu KŚT.
  • Ustalenie stawek amortyzacyjnych dla celów bilansowych.
  • Amortyzacja metodą liniową na przykładach.
  • Amortyzacja metodą degresywną na przykładach.
  • Obniżenie stawki amortyzacyjnej i wydłużenie okresu amortyzacji.
  • Ostatni odpis amortyzacyjny przy sprzedaży środka transportu
 5. Nakłady ponoszone na środek transportu w trakcie używania:
  • Czy to remont czy ulepszenie środka transportu?
  • Zakup części zamiennych do środków transportu- kiedy wystąpi ograniczenie w ujęciu w kosztach podatkowych?
  • Ulepszenie zamortyzowanego środka transportu na przykładzie liczbowym.
  • Wpływ zdarzenia losowego na wartość środka transportu- odszkodowanie od ubezpieczyciela i jego rozliczenie podatkowe.
  • Nakłady na ulepszenie w obcym środku transportu
 6. Rozchód i likwidacja środków transportu w przedsiębiorstwie:
  • Ogólne zasady ewidencji rozchodu środków transportu.
  • Udokumentowanie likwidacji środka transportu.
  • Przychody i koszty związane ze sprzedażą i likwidacją środka transportu.
  • Przekazanie środka transportu w formie darowizny- rozliczenie CIT i VAT
  • Likwidacja środka transportu – sprzedaż /złomowanie.
  • Kiedy wydatki na środki transportowe będą stanowiły ukryte zyski w przypadku podatników na estońskim CIT?

Prowadzący:

dr Małgorzata Rzeszutek

dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.

Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotów medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych.

Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.