Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podróże Służbowe

Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych i osób niebędących pracownikami w 2022 r. oraz planowane zmiany w podróżach służbowych. Konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS

Zagadnienia związane z podróżami służbowymi są przedmiotem zainteresowania wielu osób ze służb finansowych przedsiębiorstw. Celem szkolenia jest aktualizacja informacji i zdobycie wiedzy na temat rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników jak i podróży osób niebędących pracownikami w 2022 r. Podczas szkolenia omówione zostaną planowane zmiany w tej materii jak również zagadnienia związane z rozliczeniem krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników i osób niebędących pracownikami na gruncie PIT, CIT, VAT i ZUS.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Prawne regulacje podróży służbowych.

2. Definicja podróży służbowej.

3. Miejsce świadczenia pracy a podróże służbowe.

4. Podróż służbowa a oddelegowanie (zagadnienie długotrwałych podróży służbowych).

5. Podróż służbowa a jazdy lokalne.

6. Zasady prowadzenia dokumentacji związanej z podróżą służbową.

7. Miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej.

8. Czas trwania podróży służbowej i przerwy w podróży służbowej.

9. Świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej

10. Dokumentowanie wydatków poniesionych w związku z podróżą służbową.

11. Rozliczanie podróży służbowych.

12. Podróże osób nie będących pracownikami.

13. Świadczenia z tytułu podróży służbowych w podatku dochodowym.

14. Świadczenia z tytułu podróży służbowych w ubezpieczeniach społecznych.

15. Służbowy i prywatny samochód a podróż służbowa oraz konsekwencje podatkowe dla pracodawcy z uwzględnieniem ograniczeń obowiązujących od 2019 r.

16. Wydatki poniesione przez pracowników w ramach podróży - ich uznanie i prawidłowa księgowo podatkowa klasyfikacja.

17. Podatek u źródła a podróże służbowe

18. Prawidłowa dokumentacja i ewidencja księgowa.

19. Przykłady rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych.

20. Podróż służbowa łączona: krajowa i zagraniczna - przykłady rozliczeń.

21. Podróż służbowa a oddelegowanie.

22. Opłaty miejscowe w kontekście wydatków związanych z podróżami służbowymi.

23. Zróżnicowanie wysokości wypłacanych diet z tytułu podróży służbowych.

24. Planowane zmiany w podróżach służbowych.

25. Podsumowanie, dyskusja, pytania.

Prowadzący:

Aleksander Gniłka

Aleksander Gniłka

Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), wspólnik, założyciel i Prezes zarządu Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Doświadczony szkoleniowiec.