Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podróże Służbowe

Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych i osób niebędących pracownikami w 2020 r. oraz konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS

Zagadnienia związane z podróżami służbowymi są przedmiotem zainteresowania wielu osób ze służb finansowych przedsiębiorstw.

Celem szkolenia jest aktualizacja informacji i zdobycie wiedzy na temat rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników jak i podróży osób niebędących pracownikami w 2020 r. Podczas szkolenia omówione zostaną także  zagadnienia związane z rozliczeniem krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników i osób niebędących pracownikami na gruncie PIT, CIT, VAT i ZUS.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Definicja podróży służbowej.
 2. Miejsce świadczenia pracy a podróże służbowe.
 3. Podróż służbowa a oddelegowanie (zagadnienie długotrwałych podróży służbowych).
 4. Zasady prowadzenia dokumentacji związanej z podróżą służbową.
 5. Miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej
 6. Czas trwania podróży służbowej i przerwy w podróży służbowej.
 7. Świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej
 8. Dokumentowanie wydatków poniesionych w związku z podróżą służbową.
 9. Rozliczanie podróży służbowych
 10. Podróże osób nie będących pracownikami
 11. Świadczenia z tytułu podróży służbowych w podatku dochodowym.
 12. Świadczenia z tytułu podróży służbowych w ubezpieczeniach społecznych.
 13. Wydatki poniesione przez pracowników w ramach podróży – ich uznanie i prawidłowa księgowo podatkowa klasyfikacja.
 14. Przykłady rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych.
 15. Podróż służbowa łączona: krajowa i zagraniczna – przykłady rozliczeń.
 16. Podróż służbowa a oddelegowanie.
 17. Podsumowanie, dyskusja, pytania.

 

Cena szkolenia obejmuje:  

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

Prowadzący: