Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Wynagrodzenia i potrącenia z wynagrodzeń

Rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków po zmianie przepisów w 2023 r.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Urlop rodzicielski po zmianach od 26.04.2023 r. (nowy wymiar urlopu rodzicielskiego, zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego, podział urlopu na części, 9 tygodni urlopu rodzicielskiego).

2. Zasiłek macierzyński po zmianach od 26.04.2023 r.:

 • wniosek o wypłacenie zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze,
 • wysokość zasiłku macierzyńskiego, gdy rodzice korzystają jednocześnie z urlopu rodzicielskiego,
 • urlop rodzicielski i zasiłek macierzyński, gdy rodzice korzystają jednocześnie z urlopu,
 • zasiłek macierzyński w okresie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą,
 • wynagrodzenie za urlop w trakcie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą łączenie urlopu z pracą za zasiłek,
 • zasiłek opiekuńczy w okresie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą,
 • ekwiwalent za urlop po okresie łączenia urlopu z pracą,
 • podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego, gdy urlop rodzicielski wykorzystywany jest w kilku częściach,
 • przepisy przejściowe.

3. Zwolnienie ze składek na FP, FS i FGŚP po zmianie przepisów dotyczących urlopów rodzicielskich.

4. Uzupełnianie wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru zasiłków:

 • uzupełnienie wynagrodzenia w przypadku nieobecności usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej,
 • urlop bezpłatny, urlop opiekuńczy, wolne z powodu siły wyższej przed powstaniem niezdolności do pracy,
 • urlop i choroba w miesiącu, który wymaga uzupełnienia,
 • uzupełnianie składników kwartalnych i rocznych.

5. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w przypadku różnych nieobecności - szczególne przypadki:

 • urlop opiekuńczy i wolne powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem a wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca,
 • choroba pracownika, urlop wypoczynkowy, zatrudnienie w trakcie miesiąca,
 • choroba pracownika, wolne z powodu siły wyższej i urlop wypoczynkowy,
 • choroba pracownika, urlop opiekuńczy i urlop wypoczynkowy
 • zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca,
 • choroba pracownika, urlop bezpłatny, zmiana wymiaru etatu,
 • zmiana wysokości wynagrodzenia w trakcie miesiąca,
 • choroba pracownika bez prawa do wynagrodzenia i zasiłku a wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca,
 • wynagrodzenie za przepracowany miesiąc w różnych systemach czasu pracy,
 • wynagrodzenie za przepracowany miesiąc pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze etatu.

6. Zasady stosowane przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia (Zwolnienie od pracy na opiekę, szkolenie BHP, urlop okolicznościowy, urlop szkoleniowy oraz zwolnienie z całości lub części dnia pracy).

7. Szczególne przypadki:

 • wynagrodzenie w miesiącu w przypadku szkolenia odbywanego poza normalnymi godzinami pracy,
 • wynagrodzenie w przerywanym systemie czasu pracy.

8. Rozliczenie wynagrodzenia w miesiącu, w którym pracownik został powołany do wojska:

 • prawo do ostatnio pobieranego wynagrodzenia pracownika powoływanego do zasadniczej służby wojskowej to zgodnie z przepisami art.189 ustawy o obronie Ojczyzny.

Prowadzący:

Barbara Tomaszewska

Barbara Tomaszewska


Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Podatków w Szkole Głównej Handlowej, Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, Doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Szczecińskiem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 r. prowadzi firmę zajmującą się doradztwem i szkoleniami z dziedziny prawa pracy, podatków i ubezpieczeń. W ramach świadczonych usług udziela porad, przygotowuje opinie, sporządza wymaganą dokumentację z zakresu spraw kadrowych, spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń i ich administracją. Prowadzi szkolenia, wykłady, warsztaty praktyczne i kursy z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zarządzania wynagrodzeniami, naliczania wynagrodzeń i związanego z tym prawa podatkowego. Od wielu lat współpracuje z Wydawnictwem Wolters Kluwer, w zakresie pisania komentarzy, opinii, artykułów i odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i zagadnień związanych z podatkiem dochodowym.  


Autor komentarza do Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, publikacji książkowej Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy (cz. I i II).