Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Czas pracy

Rozliczanie godzin nadliczbowych

Cel szkolenia: praktyczne omówienie zagadnień związanych z rozliczaniem godzin nadliczbowych w oparciu o przepisy kodeksu pracy.

Na szkoleniu zostaną omówione:

 • Zagadnienia z pojęć dotyczących czasu pracy. Zostaną wskazane prawidłowe zasady ustalania doby pracowniczej, ustalenia dnia wolnego, niedzieli, świąt.
 • Zasady prawidłowego rozliczania nadgodzin.
 • Najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących w zakresie czasu pracy.
 • Wskazanie najczęściej popełnianych błędów w zakresie rozliczania czasu pracy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Jakie obowiązują normy czas pracy?

2. Co to jest doba pracownicza?

3. Co oznacza dzień wolny z tytułu 5-dniowego tygodnia czasu pracy?

4. Co oznacza niedziela i święto w prawie pracy?

5. Co oznacza tydzień w prawie pracy?

6. Ile wynosi maksymalny czas pracy w tygodniu?

7. Kiedy można wykonywać pracę dwukrotnie w dobie pracowniczej? Kiedy praca wykonywana dwukrotnie w dobie pracowniczej stanowi pracę w godzinach nadliczbowych?

8. Jak ustalić czas pracy podczas pracy zdalnej? Kiedy dochodzi do pracy w godzinach nadliczbowych?

9. Jak rozliczać czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych? Czy na stanowiskach kierowniczych występują godziny nadliczbowe?

10. Kiedy występuje praca w godzinach nadliczbowych?

 • Kiedy można zlecić pracę w godzinach nadliczbowych?
 • Jak rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych na wniosek pracownika i bez jego wniosku, konieczność wypełnienia pisemnego wniosku i negatywne skutki jego zaniechania dla pracodawcy?
 • Jakie wynagrodzenie należy się za pracę w godzinach nadliczbowych?
 • Jakie dodatki należą się za pracę w godzinach nadliczbowych?
 • Jakie obowiązują limity pracy w godzinach nadliczbowych?
 • Jak ustalić przekroczenia normy dobowej i średniotygodniowej?
 • Jak rozliczać czas pracy dla pracowników zatrudnionych na część etatu w godzinach nadliczbowych?

11. Czy odpracowywanie prywatnych wyjść i spóźnień stanowi pracę w godzinach nadliczbowych?

12. Sesja pytań i dyskusji.

Prowadzący: