Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Kadry

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej z działalności gospodarczej z uwzględnieniem zawieszenia, likwidacji czy zmiany formy opodatkowania

Forma opodatkowania decyduje o sposobie wyliczania składki zdrowotnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Osoby rozliczające się według metody liniowej, progresywnej lub ryczałtowej muszą dodatkowo dokonać rozliczenia rocznego. Aby dokonać tego prawidłowo, trzeba uwzględnić zmiany przepisów, jakie następowały w 2022 r.

W czasie szkolenia zostaną przypomniane zasady miesięcznego naliczania składek dla każdej formy opodatkowania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na „liniowców, progresywnych i ryczałtowców”. Omówione zostaną również zmiany przepisów, jakie nastąpiły w kwietniu i lipcu 2022 r. dotyczące różnic remanentowych, sprzedaży składników majątkowych czy możliwości zaliczania w koszty opłaconych składek zdrowotnych.

Wyjaśnione również zostanie, jak postępować w przypadku zawieszenia prowadzenia działalności lub jej likwidacji.

Kolejny blok tematyczny to zmiana formy opodatkowania, zarówno za okres wsteczny, jak i na bieżąco. Omówione zostaną skutki zmiany formy opodatkowania, dotyczące m.in. obowiązku zapłaty „dodatkowej” składki, a w niektórych sytuacjach obowiązek dokonania dodatkowego rozliczenia rocznego.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Definicja pozarolniczej działalności z uwzględnieniem podziału:

 • Pozarolnicza działalność gospodarcza.
 • Twórca i artysta.
 • Wolny zawód.
 • Wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej i komandytowo-akcyjnej.
 • Akcjonariusz prostej spółki akcyjnej.
 • Osoba prowadząca publiczną i niepubliczną szkołę, placówkę lub zespół placówek.

2. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla różnych rodzajów działalności:

 • Spółki komandytowe i jednoosobowe spółki z o.o.
 • Twórcy i artyści.
 • Akcjonariusze prostych spółek akcyjnych.
 • Działalność gospodarcza.

3. Ustalanie podstawy wymiaru składki zdrowotnej w zależności od formy opodatkowania:

 • Zasady ogólne - liniowy.
 • Zasady ogólne - skala.
 • Karta podatkowa.
 • Ryczałt ewidencjonowany.

4. Sposób ustalania składki zdrowotnej przy wielu działalnościach:

 • Działalność gospodarcza opodatkowanych PIT.
 • Udziałowiec kilku spółek opodatkowanych CIT.
 • Działalność gospodarcza PIT i udziałowiec spółek CIT.

5. Wpływ remanentu i sprzedaży składnika majątkowego na dochód do celów ubezpieczenia zdrowotnego.

6. Zmiany od lipca 2022 r. dotyczące osób opodatkowanych według metody liniowej i ryczałtu od przychodów z możliwością zastosowania od stycznia 2022 r.

7. Zmiana sposobu opodatkowania ze zryczałtowanego podatku dochodowego na opodatkowanie według skali lub z metody linowej na progresywną - zalety i wady.

8. Rozliczenie roczne składki zdrowotnej - kogo obowiązuje, zasady, termin i brak konieczności korygowania dokumentów dotychczas składnych do ZUS.

9. Zmiana formy opodatkowania od 1 stycznia 2023 i sposób liczenia składki zdrowotnej za styczeń.

Prowadzący:

Dariusz Suchorowski

Dariusz Suchorowski


Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.


Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego.


Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat funkcję zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach.


Był również wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach.


Ponadto zapraszany, celem przedstawienia w przestępny i zrozumiały sposób, zmian przepisów na konferencje, kursy, spotkania organizowane przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Biznes Center Club Loża Świętokrzyska, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.