Strefa merytoryczna
Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: Prawo pracy

Rewolucyjne zmiany w prawie pracy w 2023 r.

Dla kogo:

 • dla specjalistów działu kadr i płac,
 • dla specjalistów działu HR i rekrutacji,
 • dla menadżerów działów personalnych,
 • dla księgowych.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przybliżyć zmiany w Kodeksie pracy, które wejdą w życie w związku z koniecznością wdrożenia:

 • Dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (nr 2019/1152),
 • Dyrektywy work-life balance (nr 2019/1158),
 • pracy zdalnej,
 • kontroli trzeźwości.

Data wejście w życie zmian została przesunięta. Część zmian pojawi się jesienią 2022 r. (praca zdalna i kontrola trzeźwości), a implementacja dyrektyw unijnych nastąpi najprawdopodobniej 1 stycznia 2023 r.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE:

 • Po co to wszystko? Intencja ustawodawcy unijnego. Na jakim etapie jesteśmy w Polsce?
 • Zakaz niekorzystnego traktowania pracownika, który będzie chciał skorzystać z przysługujących mu uprawnień,
 • Jak będą wyglądały po zmianach umowy o pracę na okres próbny?
 • Na jaki okres będzie można zawierać umowy na okres próbny?
 • Czy dopuszczalne będzie ponowne zawarcie umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem,
 • Termin nawiązania stosunku pracy, a dzień nawiązania stosunku pracy,
 • Zakaz pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą - kiedy możliwy?
 • Elementy umowy o pracę po nowemu,
 • Rozszerzenie informacji o warunkach zatrudnienia - co to w praktyce oznacza?
 • Uprawnienia pracownika do występowania do pracodawcy bardziej przewidywalne warunki pracy (np. o zmianę stanowiska pracy, rodzaju umowy oraz zmiany etatu),
 • Jakie dodatkowe uprawnienia dla pracownika, a obowiązki dla pracodawcy przewidział ustawodawca dla umów na czas określony?
 • Rozszerzenie obowiązków pracodawcy,
 • Szkolenia, a czas pracy – kiedy czas spędzony na szkoleniu będzie należało zaliczyć do czasu pracy,
 • Dodatkowe przerwy wliczane do czasu pracy,
 • Dni wolne z tytułu siły wyższej,
 • Dodatkowy urlop opiekuńczy – dla kogo? Zasady przyznawania,

2. Dyrektywa w sprawie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (Dyrektywa Work Life Balance):

 • Uprawnienia pracownika związane z macierzyństwem,
 • Zmiana formy składania wniosków,
 • Omówienie zmian w urlopie rodzicielskim,
 • Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą,
 • Omówienie zmian w urlopie ojcowskim,
 • Omówienie zmian w urlopie wychowawczym,
 • Elastyczna praca dla rodziców dzieci do lat 8 co w praktyce oznacza? Czy pracodawca będzie zobowiązany, aby uwzględnić wniosek pracownika o elastyczną pracę?
 • Wykroczenia przeciwko prawom pracownika - rozszerzenie katalogu,

3. Praca zdalna:

 • Podstawy prawne i zasady funkcjonowania pracy zdalnej,
 • Kiedy porozumienie, a kiedy regulamin,
 • Forma powierzenia pracy zdalnej,
 • Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom świadczącym pracę zdalnie, ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyka zawodowego,
 • Zwrot kosztów świadczenia pracy w domu,
 • Czy pracownik może domagać się świadczenia pracy w trybie zdalnym,
 • Rozkład czasu pracy oraz ewidencjonowanie czasu pracy przy pracy zdalnej,
 • Czy pracodawca będzie mógł przeprowadzać kontrole pracy zdalnej w domu pracownika,
 • Co z wypadkami podczas pracy zdalnej,
 • Okazjonalna praca zdalna i obowiązki z nią związane

4. Kontrola trzeźwości w miejscu pracy:

 • Dopuszczalność kontroli pracowników na obecność alkoholu w organizmie oraz innych substancji działających podobnie do alkoholu,
 • Niezbędne elementy regulacji wewnątrzzakładowych w zakresie kontroli trzeźwości pracowników,
 • Nowy obowiązek informacyjny pracodawcy, dotyczący zarówno dotychczasowych, jak i nowozatrudnionych pracowników,
 • Dokumentowanie przebiegu badania,
 • Obowiązki pracodawcy po stwierdzeniu spożywania przez pracownika alkoholu lub wykazania w trakcie kontroli stężenia alkoholu w organizmie ponad dopuszczalną normę,
 • Przetwarzanie danych osobowych pracowników poddanych kontroli,
 • Odpowiedzialność porządkowa pracownika z tytułu naruszeń przewidzianych w ustawie,
 • Kontrola trzeźwości osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.

Prowadzący:

Joanna Cur

Joanna Cur


Prawnik, specjalista prawa pracy, wykładowca akademicki, manager, mentor. Praktyk biznesu z 20-letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach. Przez 8 lat zarządzała dużymi zespołami sprzedaży w T-Mobile Polska S.A. w kanale własnym oraz franczyzowym. W wieku 40 lat postanowiła spełnić swoje odkładane wcześniej marzenia, aby zostać prawnikiem. Zdecydowała się na kolejne studia, które ukończyła uzyskując tytuł magistra prawa. Po zdaniu egzaminu wstępnego na aplikację radcowską została aplikantem wpisanym na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Obecnie jest na III (ostatnim) roku. Prawo pracy jest jej pasją. W 2019 roku odeszła z korporacji, założyła firmę i poświęciła się swojej pasji w 100%. Na co dzień prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców, managerów, pracowników HR, kadr i płac oraz księgowych. Jest również autorką artykułów o tematyce prawniczej i HR, które ukazały się w czasopismach "HR Business Partner", „Edukacja Prawnicza”, „Hello zdrowie” oraz „HR na Szpilkach”.