Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: CIT / PIT

Rewolucyjne zmiany w podatkach dochodowych na 2021 r.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Rewolucyjne zmiany w podatku CIT, PIT na 2021 r.:

1. Podwyższenie limitu przychodów przy możliwości stosowania 9% CIT.
2. Estoński CIT czy fundusz inwestycyjny.
3. Opodatkowanie CIT spółek komandytowych.
4. Opodatkowanie CIT spółek jawnych.
5. Obowiązek posiadania i udostępniania strategii podatkowej przez podatników CIT
6. Problematyka spółki nieruchomościowej.
7. Inne zmiany w CIT (ograniczenia w rozliczaniu strat, zmiany dotyczące amortyzacji, zmiany w cenach transferowych, podatek od przychodów z budynków, zmiany w zakresie podatku u źródła, zmiany związane z kosztami finansowania dłużnego).
8. Likwidacja/ograniczenie ulgi abolicyjnej w PIT.
9. Zmiany warunków opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (definicja wolnych zawodów, zwiększenie limitu przychodów uprawniających do ryczałtu).
10. Uregulowanie opodatkowania najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

II. Inne wybrane zagadnienia w podatkach dochodowych:

1.Ulga na złe długi w podatkach dochodowych w 2021 r. (warunki zastosowania, moment uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym, wyłączenia zastosowania).
2. Wyłączenie z kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na rachunek spoza białej listy oraz z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.
3. Finansowanie wewnętrzne podatnika CIT, a koszty podatkowe od 2020 r.
4. Możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej począwszy od 2020 r.
5. Interpretacja ogólna dotycząca używania samochodów służbowych do celów prywatnych, ulga na młodych w PIT.
6. Pytania uczestników.

Prowadzący: