Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatki / Restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Restrukturyzacje przedsiębiorstw – praktycznie o przekształceniach i innych zmianach korporacyjnych w biznesie

W toku prowadzenia działalności gospodarczej, niejednokrotnie pojawia się potrzeba wprowadzenia pewnych zmian w istniejącej strukturze przedsiębiorstwa.

Zmiany te mogą wynikać z chęci obniżenia obciążeń publicznoprawnych, ograniczenia odpowiedzialności, przyjęcia bardziej adekwatnej formy prowadzenia działalności czy też „pozbycia” się podmiotu, który nie jest dłużej wykorzystywany w toku prowadzonej działalności gospodarczej.

Problemy związane z reorganizacjami i przekształceniami są szczególnie widoczne w dobie Polskiego Ładu, kiedy to liczne grono przedsiębiorców podejmuje działania reorganizacyjne dla celów podatkowych oraz ZUS. 

Przepisy przewidują różne możliwości, dzięki którym możemy osiągnąć docelową strukturę czy też formę prawną prowadzonego biznesu, a wybór modelu działania niejednokrotnie ma wpływ na skutki podatkowe w trakcie przeprowadzania zmian, a także po ich wdrożeniu. 

Podczas szkolenia przedstawimy zagadnienia związane z przekształceniami podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i działania konieczne dla przeprowadzenia przekształceń oraz kroki prawne niezbędne do podjęcia, żeby takiej restrukturyzacji dokonać. Omówione zostaną także skutki prawne i podatkowe przekształceń oraz w jaki sposób można dokonać zmian w strukturze właścicielskiej podmiotu.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Informacje wprowadzające:

 • formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej - krótka charakterystyka spółek osobowych i kapitałowych w kontekście przekształceń,
 • przyczyny przekształceń,
 • na co zwrócić uwagę, przed podjęciem decyzji o sposobie reorganizacji działalności,
 • zmiany w strukturach właścicielskich podmiotów - czy mogę sprzedać „udziały” w spółce komandytowej innemu wspólnikowi,
 • obrót udziałami w spółce z o.o.,
 • zmiana osób reprezentujących podmiot,
 • zgłaszania zmian do KRS - na co zwracać uwagę.

2. Przekształcenia przedsiębiorstw - czyli jak mogę zmienić formę prawną swojego przedsiębiorstwa:

 • ogólny opis procedury, ograniczenia i możliwości,
 • przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę prawa handlowego,
 • przekształcenie spółki cywilnej,
 • różne warianty przekształceń - spółek osobowych w kapitałowe, kapitałowe w kapitałowe itd.,
 • przekształcenie w SKA - czy potrzebny jest biegły? Na co zwracać uwagę przy przekształceniach w tę formę prawną,
 • skutki prawne i podatkowe przekształceń,
 • wnoszenie przedsiębiorstwa aportem do spółki jako jeden ze sposobów „zmiany” formy prawnej prowadzonej działalności; skutki podatkowe na gruncie wnoszenia całego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części a poszczególnych składników majątkowych,
 • sprzedaż przedsiębiorstwa.

3. Łączenie spółek:

 • sposoby łączenia, dopuszczalne warianty,
 • fazy łączenia - przygotowawcza, decyzyjna, rejestracyjna,
 • moment połączenia,
 • sukcesja praw i obowiązków,
 • ochrona wierzycieli; oddzielne zarządzania majątkiem; pierwszeństwo wierzycieli,
 • łączenie się spółek kapitałowych,
 • łączenie się spółek osobowych,
 • postępowania sądowe,
 • skutki prawne i podatkowe połączeń.

4. Podział spółki:

 • sposoby podziału, dopuszczalne warianty,
 • moment podziału,
 • sukcesja praw i obowiązków,
 • wierzyciele w procesie podziału,
 • dokumenty niezbędne do przygotowania,
 • odpowiedzialność za szkody wyrządzone w toku procesu podziału
 • Skutki prawne i podatkowe podziałów.

5. Inne istotne aspekty z punktu widzenia działań restrukturyzacyjnych:

 • klauzula obejścia prawa podatkowego,
 • opinie zabezpieczające przed zastosowaniem klauzuli,
 • ostrzeżenia Ministra Finansów przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem procesów restrukturyzacyjnych,
 • ryzyka związane z optymalizacją podatkową na przykładach praktycznych.

 

Prowadzący: