Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Podatek PIT / Podatek VAT / Podatki i procedury podatkowe

Reprezentacja i reklama w podatku dochodowym – jak poprawnie rozliczać w podatkach wydatki na kontrahentów

Wydatki na kontrahentów pojawiają się w prawie każdej firmie. Najczęściej mają formę reklamy i mogą być kosztem. Jeśli jednak głównym celem ponoszonego wydatku jest promowanie wizerunku firmy, wydatki takie jako reprezentacja nie są kosztem podatkowym. Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy w tym zakresie, pokazanie ograniczeń i warunków oraz wymaganej dokumentacji, która jest podstawą do prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego i podatku VAT. Prezentacja tematu szkolenia będzie oparta na praktycznych przykładach.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Pojęcia reprezentacji i reklamy w orzecznictwie sądowym i interpretacjach organów podatkowych.
 2. Wydatki na reklamę:
  • konferencje i szkolenia, degustacje, udział w targach,
  • prezenty o wartości informacyjnej, foldery, katalogi, wzorniki itp.,
  • reklama w mediach, pozycjonowanie stron,
  • dokumentacja wydatków w podatku od towarów i usług.
 3. Sponsoring, umowa wzajemna, świadczenia ekwiwalentne – dokumentacja w podatku dochodowym i podatku od towarów i usług.
 4. Wydatki na reprezentację:
  • spotkania z kontrahentami (służbowe, okolicznościowe, integracja),
  • prezenty i upominki (wartość prezentu, logo, okoliczności wręczenia),
  • usługi gastronomiczne (cel spotkania, wysokość wydatku),
  • koszty pobytu kontrahentów (hotele, taksówki, bilety itp.),
  • alkohol,
  • dokumentacja wydatków w podatku od towarów i usług.
 5. Wydatki na reprezentację i reklamę a podatek od osób fizycznych.

Prowadzący:

Anna Kropidłowska

Anna Kropidłowska

Konsultant w kancelarii doradcy podatkowego, specjalizuje się w podatkach bezpośrednich oraz rachunkowości. Na praktykę zawodową składa się wieloletnia praca w organach podatkowych i na stanowisku głównego księgowego. Wykładowca prawa podatkowego i rachunkowości od ponad 20 lat, uczyła pracowników aparatu skarbowego, służb specjalnych i sfery budżetowej, wykładała na studiach podyplomowych. Stały współpracownik Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.