Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Podatek VAT

Refakturowanie usług – rozliczenie podatku VAT

Specyfika oraz zasady opodatkowania świadczenia usług podatkiem VAT nieco różnią się od zasad stosowanych w stosunku do obrotu towarowego. Jedną z zasadniczych różnic jest możliwość refakturowania usług, podczas gdy w przypadku dostaw towarowych jest to niemożliwe.

Dodatkowo w przypadku przenoszenia na inne podmioty różnego rodzaju kosztów, podatnicy mają wątpliwość, czy w tej sytuacji dokonać refakturowania, czy jedynie obciążyć inny podmiot bez doliczania podatku VAT.

Ze względu na ten fakt, postanowiliśmy przygotować dla Państwa odrębne szkolenie dotyczące zasad refakturowania oraz ujęcia tego rodzaju zdarzeń w rozliczeniach podatku VAT.

W szczególności pragniemy zwrócić Państwa uwagę oraz pomóc rozwiać wątpliwości w zakresie:

 • definicji usługi jako czynności, która podlega refakturowaniu i opodatkowaniu VAT,

 • odróżnienia sytuacji refakturowania od obciążenia bez doliczania podatku VAT,

 • odróżnienia sytuacji refakturowania od ujęcia kosztów nabytych usług w podstawie opodatkowania świadczonej usługi,

 • określenia momentu wykonania usługi, powstania obowiązku podatkowe, stawki podatku VAT, czy stosowania zwolnień w przypadku refakturowania,

 • prawidłowego określenia miejsca opodatkowania w przypadku refakturowania usług w obrocie międzynarodowym.

To oczywiście tylko niektóre zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia (zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia).

Proszę wziąć pod uwagę, ze nasi trenerzy są również otwarci na udzielenie Państwu odpowiedzi na pytania związane z blokami tematycznymi objętymi programem szkolenia.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Świadczenie usług w rozumieniu przepisów o VAT

1. Definicja usługi w świetle przepisów o podatku VAT:

a) kiedy mamy do czynienia ze świadczeniem usług opodatkowanych VAT?

b) nietypowe świadczenia stanowiące usługi w rozumieniu przepisów o VAT,

c) kara umowna lub odszkodowanie jako wynagrodzenie za świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT?

d) zapłata za paliwo kartą paliwową jako nabycie usługi finansowej – interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów,

e) świadczenia kompleksowe składające się z wielu różnych usług a opodatkowanie VAT,

f) wykonywanie kontraktów menedżerskich oraz innych czynności nie stanowiące usług w rozumieniu przepisów o VAT,

g) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,

h) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,

i) przekazanie nakładów w obcym środku trwałym.

2. Refakturowanie usług czy obciążenie kosztem:

a) zasady refakturowania zgodnie z przepisami Dyrektywy 2006/112/WE oraz polskiej ustawy o podatku od towarów i usług,

b) idea określonej w przepisach legalnej fikcji wykonania usług w przypadku ich refakturowania,

c) refakturowanie usług a obciążenie kosztami – różnice i skutki podatkowe,

d) refakturowanie a nabytej ujęcie usługi świadczenia kompleksowe,

e) refakturowanie częściowe,

f) refakturowanie z marżą – czy to możliwe?

g) kiedy refaktura a kiedy obciążenie kosztem?

3. Zasady wykazywania refakturowania usług w rozliczeniu podatku VAT:

a) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku refakturowania:

 • refakturowanie usług, dla których obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych,

 • refakturowanie usług, dla których obowiązek podatkowy powstaje na zasadach szczególnych,

 • refakturowanie usług, dla których obowiązek podatkowy powstaje na zasadach kasowych.

b) stawka VAT i zwolnienia z podatku VAT przy refakturowaniu:

 • refakturowania a zwolnienia przedmiotowe,

 • refakturowania a zwolnienia podmiotowe,

 • refakturowania a obniżone stawki VAT.

c) refakturowanie a miejsce świadczenia i opodatkowania usługi w przypadku obrotu międzynarodowego:

 • refakturowanie usług wykonanych przez kontrahenta zagranicznego na kontrahenta krajowego,

 • refakturowanie usług wykonanych przez kontrahenta krajowego na kontrahenta zagranicznego,

 • refakturowanie usług wykonanych przez kontrahenta zagranicznego na kontrahenta zagranicznego,

 • miejsce opodatkowania refakturowanych usług w zależności o rodzaju usługi,

 • refakturowanie a konieczność wykazania podatku VAT w innym kraju.

d) dokumentowanie refakturowanych usług:

 • czy refakturowanie zawsze musi być udokumentowane fakturą?

 • brak faktury od wykonawcy usługi a obowiązek refakturowania,

 • refakturowanie na rzecz pracowników – szczególne zasady określania podstawy opodatkowania.

Prowadzący:

Michał Krawczyk

Michał Krawczyk

Ekspert podatkowy, Wspólnik w Kancelarii KrafTax Sp. z o.o. W branży podatkowej od 1999 r. W latach 1999 – 2014 pracownik organów podatkowych, w tym 4 lata pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w dziale podatku VAT oraz 11 lat pracy w kontroli podatkowej. Od roku 2014 współpracuje z kancelariami podatkowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Obecnie projektuje oraz prowadzi szkolenia dla Platformy Szkoleniowej Expert4you oraz dla Krajowej Izby Podatkowej. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu. Autor i współautor publikacji podatkowych.