Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Podatek VAT / Podatki i procedury podatkowe

Raportowanie schematów podatkowych – obowiązek zarówno doradców, jak również podatników…

Większość przedsiębiorstw uważa, że schematy podatkowe ich nie dotyczą - w rzeczywistości jest inaczej! Przepisy już obowiązują, a pierwszym terminem granicznym był koniec czerwca 2019, przy czym część obowiązków może dotknąć podatników już teraz. 1 stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy w zakresie przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych. Pojęcie schematu podatkowego jest definiowane przez Ministerstwo Finansów niezwykle szeroko, w związku z czym obowiązek raportowania dotyczyć może niemal każdego przedsiębiorcy.

W praktyce wiele często spotykanych sytuacji może rodzić dla firmy obowiązek raportowania schematów podatkowych. Powstaje bowiem szereg pytań, np.: Czy przekwalifikowanie stosunku pracy pracownika z umowy o pracę na kontrakt realizowany w ramach samozatrudnienia to schemat podatkowy? Być może do raportowania zobowiązuje podatnika już sama zmiana oferty łącząca np. kilka produktów czy usług w jeden zestaw - opodatkowany według niższej stawki VAT? Czy przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową może zostać uznane za schemat podatkowy?

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które rozwieje te i wiele innych wątpliwości, jakie rodzą się w związku z wejściem w życie nowych przepisów. Wprowadzają one dotkliwe sankcje w postaci kar finansowych oraz zakazów prowadzenia działalności, nie tylko za niewdrożenie procedur MDR, ale także za niedopełnienie obowiązków raportowych. Nowelizacja nakłada obowiązek wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (procedura MDR) w stosunku do części podmiotów uczestniczących w tworzeniu czy realizacji schematu podatkowego.

Celem szkolenia jest omówienie wprowadzonej instytucji raportowania, określenie kogo dotyczą nowe przepisy, wskazanie obowiązków ciążących na firmach oraz sposobów ich realizacji. W trakcie szkolenia omówiony zostanie także zakres i sposób wdrożenia wewnętrznej procedury MDR.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Wstęp:

  1. Cel wprowadzenia przedmiotowych regulacji i podstawy prawne ich stosowania.
  2. Czy krajowy zakres obowiązków w zakresie raportowania jest równie szeroki, jak w regulacjach unijnych?
  3. Czy podobne obowiązki mają podatnicy również w innych krajach?
  4. Pierwsze wyjaśnienia Ministra Finansów.
  5. Czy TSUE może kwestionować brzmienie polskich przepisów, a możliwość wycofania się z przedmiotowych przepisów MDR?
 2. Co należy raportować?

  1. Jak należy rozumieć schemat podatkowy: krajowy, transgraniczny, standaryzowany.
  2. W jakich przypadkach obowiązek raportowania nie powstanie: w przypadku bieżącego doradztwa podatkowego, audytów i przeglądów, w związku z realizacją szkoleń lub literaturą przedmiotu.
  3. Które schematy są objęte raportowaniem?
  4. Spotkanie z podatnikiem, rozmowy telefoniczne z podatnikiem a obowiązek raportowania?
  5. Jakie podmioty należy uznać za kwalifikowane?
  6. Powstanie obowiązku a moment raportowania.
 3. Praktyczne omówienie działań noszących znamiona schematów podatkowych:

  1. Przykłady omawiane w objaśnieniach MF.
  2. Zdarzenia zgłaszane dotychczas przez podatników jako schematy podatkowe.
  3. Inne sytuacje, które mogą zostać uznane za schemat podatkowy.
 4. Jakie podmioty zobowiązane są do raportowania:

  1. Definicja pojęcia „Promotor”.
  2. Definicja pojęcia „Korzystający”.
  3. Definicja pojęcia „Wspomagający”.
  4. Obowiązki w zakresie raportowania każdego z ww. podmiotów.
 5. Zasady raportowania schematów do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej:

  1. W jakim terminie należy wypełnić obowiązki w zakresie raportowania?
  2. Zmiana terminów raportowania w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej” w latach 2020-2023 r.
  3. Raportowanie wstecz, tj. czy obowiązkiem raportowania są również objęte wcześniejsze okresy?
  4. Przykładowe zakresy informacji wymagających raportowania.
  5. W jaki sposób należy realizować obowiązek raportowania? – narzędzia przygotowane przez Ministerstwo Finansów.
  6. Zasady raportowanie przez Promotora.
  7. Zasady raportowanie przez Korzystającego.
  8. Zasady raportowanie przez Wspomagającego.
  9. Czy tajemnica zawodowa dotyczy obowiązku przekazania informacji.
  10. Jakie dane i informacje należy posiadać, aby wypełnić obowiązki raportowania.
  11. Możliwe sankcje administracyjne i karne przewidziane za niewłaściwe wypełnienie obowiązków w zakresie raportowania.
 6. Wewnętrzna procedura raportowania schematów:

  1. Jakie podmioty musza wprowadzić taką procedurą?
  2. Jak zbudować taką procedurę i co powinna ona zawierać?
  3. Czy wprowadzenie procedury daje jakieś korzyści, ogranicza ryzyka itp.?
  4. Jakie kary z tyt. braku procedury przewidują przepisy?
 7. Wyroki Sądów Administracyjnych w zakresie schematów podatkowych.

 8. Zmiany planowane w roku 2024.

 9. Zmiany wprowadzone w związku z COVID 19 - w tym:

  1. Zawieszenie obowiązków z zakresie raportowania schematów krajowych.
  2. Zmiany terminów raportowania pozostałych schematów.

Prowadzący:

Michał Gabrysiak

Michał Gabrysiak

Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca oraz trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych.