Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Rozwój osobisty

Radzenie sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych, patowych

Spotkanie rozpoczniemy od wyłonienia symptomów sytuacji, które mogą przerodzić się w nieporozumienia, niezgodę, a nawet konflikt. Dzięki modelowi dynamiki konfliktu Colemana uświadomisz sobie, jak ważne jest, by reagować nawet na pozornie nieznaczące sygnały budzące czujność po to, by w wyniku zapętlenia się procesu, nie dopuścić do eskalacji, które utrudniają porozumienie.
W drugiej części spotkania nauczysz się świadomie koncentrować się na źródle nieporozumienia, by umiejętnie przypisywać go do właściwej kategorii przyczyny konfliktu. Ta zdolność pozwoli Ci koncentrować swoje działania na właściwym obszarze, oddzielić ludzi od problemów i szybciej dążyć do rozwiązań akceptowanych przez zaangażowane strony. Nabędziesz też świadomości, które przyczyny konfliktu są realnymi i wartymi zaangażowania, co za tym idzie, będą wymagać większego wkładu pracy, a które są pozorne, wymagające tylko uściślenia lub doprecyzowania. W końcu, które z nich nie nadają się do negocjowania ani forsowania. Takie poukładanie procesów, przyczyn, rezultatów i konsekwencji pozwoli ci spojrzeć na sytuacje do tej pory nazwane trudnymi, jak na okazje do usprawnień.
W ostatniej części spotkania skoncentrujemy swoją uważność na pracy nad wzmocnieniem kompetencji zespołu w obszarze zarządzania wyzwaniami. Dowiesz się, co możesz zrobić w swoim zespole, by rozlać ciężar radzenia sobie w sytuacjach patowych równomiernie na jego poszczególnych członków. To wskazówki jak sygnalizować dyskomfort i trudności, jak współpracować i dążyć do porozumień po to, by szybciej radzić sobie z problemami, by koncentrować się na rozwiązaniach zamiast blokadach, oraz być dla siebie wsparciem.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Część: dynamika zapętlania się sytuacji konfliktowych.
  • Symptomy, które powinny obudzić Twoją czujność oraz metody reakcji.
  • Efekt kuli śniegowej, czyli Dynamika Jamesa Colemana jako konsekwencja ignorowania sygnałów istniejącego nieporozumienia.
 2. Część: przyczyny sytuacji trudnych, patowych, konfliktu.
  • Najczęstsze powody nieporozumień.
  • Koło konfliktów według Christophera Moore’a.
  • Umiejętność przyporządkowania źródła konfliktu do właściwej ćwiartki przyczyny w Kole.
  • Przyczyny rzeczywiste i pozorne jako źródło konfliktu.
  • Różne strategie rozwiązywania sytuacji trudnych w zależności od rodzaju jej powodu - przyczyny.
  • Unikanie rozwijania się nieporozumienia w kierunku konfliktu relacji.
 3. Część: Twoja strategia w sytuacjach trudnych oraz działania prewencyjne.
  • Style reakcji na sytuacje konfliktowe w zależności od nasilenia asertywności i kooperacyjności.
  • Doskonalenia zarządzania konfliktem jako przezwyciężenie drugiej dysfunkcji pracy zespołowej Patricka Lencioniego.
  • Narzędzia, jakie warto wdrożyć, pracując nad oswojeniem zespołu z radzeniem sobie w sytuacjach ich blokujących.
  • Określenie profilu konfliktu zespołu.
  • Komunikaty wzmacniające otwartość w komunikacji i dążenie do porozumienia.

Prowadzący:

Joanna Kominiak

Joanna Kominiak

Wspiera liderów, specjalistów, całe zespoły w rozwoju oraz w podejmowaniu decyzji i w wychodzeniu z impasu. W ostatniej dekadzie brała udział w transformacji organizacji, która ponad dziesięciokrotnie zwiększyła swoją załogę. Wdrażała misję, wizję i wartości, prowadząc warsztaty, dzięki którym koncepcja ta nie tylko zwyczajowo zawisnęła na ścianach, a faktycznie akcentowała zachowania i była drogowskazem w podejmowaniu decyzji. W swojej pracy używa narzędzi z nurtów m.in. design thinking, liberating structures czy problems solving. Na szkoleniach starannie buduje komfortową i angażującą przestrzeń́ dla uczestników. Trafnie diagnozuje potrzeby grupy, skupia się na usprawnieniach tak w relacjach, jak w procesach. Z zamiłowaniem dba o jakość́ materiałów szkoleniowych, zróżnicowane narzędzia i formy pracy. Stawia na doświadczanie w procesie nauki.