Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Rachunkowość

Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i na przykładach

Szkolenie jest skierowane do pracowników służb księgowo-finansowych zajmujących się sporządzaniem sprawozdania finansowego w tym rachunku przepływów pieniężnych.

W ramach szkolenia będzie przybliżenie podstaw teoretycznych sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Omówienie ogólnych zasad dotyczących sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią i metodą pośrednią. Sporządzenie kilku rachunków przepływów pieniężnych w oparciu o podane dane liczbowe.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Trochę historii dotyczącej powstania przyczyny rachunku przepływów pieniężnych.
2. Aktywa pieniężne w świetle rachunku przepływów pieniężnych.
3. Główne różnice przy sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią a metodą pośrednią.
4. Omówienie charakteru poszczególnych działalności w rachunku przepływów pieniężnych:

  • działalności operacyjnej,
  • działalności inwestycyjnej,
  • działalności finansowej.

5. Zasady wyliczeń i ustalania kwot w działalności operacyjnej w przypadku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
6. Przykłady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych na podstawie podanych kwot i założeń. Planowane jest 5-7 przykładów wspólnego sporządzenia wraz z uczestnikami szkolenia rachunku przepływów pieniężnych na bazie różnych zdarzeń.

Prowadzący:

Janusz Budzyński

Janusz Budzyński

Biegły rewident, ekspert z zakresu zagadnień księgowych i rachunkowych, dzielący się doświadczeniem z wieloma firmami. Od 1996 r. jako asystent uczestniczył w badaniu sprawozdań finansowych w ramach współpracy z różnymi audytorami, a w latach 2009-2019 zajmował się tym samodzielnie. Obecnie poświęca się działalności szkoleniowej i doradczej, wykonując przy tym praktyczne przeglądy ksiąg rachunkowych.