Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Przywództwo i praca z zespołem

Pytania coachingowe jako narzędzie w pracy managera

Umiejętność prowadzenia rozmów coachingowych jest cenną kompetencją managerów. Sposób słuchania i prowadzenia rozmowy typowy dla coachingu szybko rozprzestrzenia się w organizacji otwartej na tę formę wsparcia pracowników.
Po szkoleniu będziesz potrafił:

 • Wdrożyć w swojej pracy pytania w modelu coachingowym.
 • Zastosować w rozmowie z pracownikiem słuchanie na głębokim poziomie.
 • Zadawać pytania, które wzmocnią w pracownikach poczucie odpowiedzialności za wyniki.
 • Wykorzystać niektóre narzędzia stosowane w coachingu dla zwiększenia efektywności w miejscu pracy.
 • Wspierać pracowników w samodzielnym określaniu i osiąganiu celów oraz poszukiwaniu głębszego sensu w wykonywanej pracy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Czym jest słuchanie:
  • czego słuchamy,
  • co słyszymy.
 2. Wyznaczanie celu:
  • pytania wznoszące.
  • pytania dotyczące sedna.
  • pytania o cel.
 3. model GROW?
  • Goal – cel.
  • Reality – rzeczywistość.
  • Options – możliwości.
  • Will, Way Forward – wola, kolejne kroki.
 4. Pytania Kartezjańskie.

Prowadzący:

Katarzyna Braś

Katarzyna Braś

Jako Trenerka przeprowadziła kilka tysięcy godzin szkoleń w zakresie komunikacji i budowania zaangażowania zespołu, sprzedaży oraz zarządzania zespołem, a także postaw managerskich.
Jest niezwykle doświadczonym trenerem i mentorem zarówno w obszarze sprzedaży, jak i efektywności osobistej i zespołowej.
Jest certyfikowanym trenerem Action Learning WIAL, absolwentką licznych szkoleń Train the Trainers Academy oraz szkoleń rozwojowych, akredytacja Insight Discovery oraz absolwentką MBA z zakresie ZZL.