Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: VAT w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych

Przygotowanie do Krajowego Systemu e-faktur (KSeF) w przedsiębiorstwie wodnokanalizacyjnym

Szkolenie dedykowane jest pracownikom przedsiębiorstw wodnokanalizacyjnych wystawiających faktury, rozliczających podatek VAT w transakcjach krajowych. Podczas szkolenia wskazujemy najważniejsze funkcje KSeF, zastosowanie, etapy do wdrożenia oraz weryfikacje przez organ podatkowy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Krajowy System e-Faktur (KSeF) - przygotowanie do wdrożenia w przedsiębiorstwie wodnokanalizacyjnym:

a) KSeF czy warto skorzystać z KSeF w 2023 r.

b) KSeF a Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) w zamówieniach publicznych.

c) Pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF.

d) Zasady akceptacji odbiorcy faktury ustrukturyzowanej.

e) Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej.

f) Uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej.

g) ZAW-FA - zawiadomienie o nadaniu i odebraniu uprawnień do KSeF.

h) Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych.

i) Faktury korygujące w KSeF.

j) Dostęp do faktur w KSeF, czy nabywcy osoby fizyczne będą z niego korzystać?

2. Pakiety SLIM VAT 1-3 oraz ich wpływ na wdrożenie i stosowanie KSeF:

a) konieczność posiadania uzgodnień warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla faktur korygujących in minus,

b) doprecyzowania korekty in plus (korekta wsteczna lub bieżąca w zależności od przyczyn korekty),

c) zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy („oderwanie” obowiązku dokonania korekty od faktu otrzymania faktury korygującej),

d) uprawnienie do korekty podatku naliczonego w całym okresie prawa do odliczenia (4 mc),

e) obniżenie 20% sankcji VAT do 10% oraz 15 % sankcji do 5%; możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organy podatkowe.

3. Schemy JPK a KSeF:

a) dane raportowane w JPK a KSeF ?

b) spójność JPK_VAT z KSeF,

c) anulowanie faktury w JPK_VAT i KSeF,

d) korekty w JPK_VAT i skutki w KSeF

e) kontrole krzyżowe zapisów w JPK i KSeF,

f) JPK_WB a rozliczenia podatkowe,

g) oznaczenia GTU i procedur w JPK_i ich wpływ faktury w KSeF,

h) ograniczone odliczanie VAT w JPK i weryfikacja proporcji w KSeF.

4. Grupy VAT a KSeF:

a) jakie podmioty mogą tworzyć Grupy VAT?

b) jak będą wystawienia faktury przez Grupy VAT

c) przygotowanie przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjnego do wystawiania i odbierania faktur od Grupy VAT

5. Narzędzia kontrolne wykorzystywane przez organy podatkowe i ich wzajemne konotacje:

a) Krajowy System e-Faktur (KSeF),

b) schemy JPK,

c) system STIR,

d) kasy fiskalne on line,

e) Biała lista,

f) MDR (raportowanie schematów podatkowych),

g) sprawozdania finansowe i deklaracje podatkowe.

Prowadzący:

dr Małgorzata Rzeszutek

dr Małgorzata Rzeszutek


dr Małgorzata Rzeszutek – Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.


Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotow medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych.


Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.