Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: KSeF i fakturowanie / Podatek VAT / Podatki branżowe

Przygotowanie do Krajowego Systemu e-faktur (KSeF) w przedsiębiorstwie wodnokanalizacyjnym

Szkolenie dedykowane jest pracownikom przedsiębiorstw wodnokanalizacyjnych wystawiających faktury, rozliczających podatek VAT w transakcjach krajowych. Podczas szkolenia wskazujemy najważniejsze zmiany w VAT w 2023 roku, funkcje KSeF, zastosowanie, etapy do wdrożenia oraz weryfikacje przez organ podatkowy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Krajowy System e-Faktur (KSeF) - przygotowanie do wdrożenia w przedsiębiorstwie wodnokanalizacyjnym:
  • KSeF czy warto skorzystać z KSeF w 2023 r.
  • KSeF a Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) w zamówieniach publicznych.
  • Pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF.
  • Zasady akceptacji odbiorcy faktury ustrukturyzowanej.
  • Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej.
  • Uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej.
  • ZAW-FA - zawiadomienie o nadaniu i odebraniu uprawnień do KSeF.
  • Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych.
  • Faktury korygujące w KSeF.
  • Dostęp do faktur w KSeF, czy nabywcy osoby fizyczne będą z niego korzystać?
 2. Pakiety SLIM VAT 1-3 oraz ich wpływ na wdrożenie i stosowanie KSeF:
  • Konieczność posiadania uzgodnień warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla faktur korygujących in minus.
  • Doprecyzowania korekty in plus (korekta wsteczna lub bieżąca w zależności od przyczyn korekty).
  • Zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy („oderwanie” obowiązku dokonania korekty od faktu otrzymania faktury korygującej).
  • Uprawnienie do korekty podatku naliczonego w całym okresie prawa do odliczenia (4 mc).
  • Obniżenie 20% sankcji VAT do 10% oraz 15 % sankcji do 5%; możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organy podatkowe.
 3. Schemy JPK a KSeF:
  • Dane raportowane w JPK a KSeF?
  • Spójność JPK_VAT z KSeF.
  • Anulowanie faktury w JPK_VAT i KSeF.
  • Korekty w JPK_VAT i skutki w KSeF.
  • Kontrole krzyżowe zapisów w JPK i KSeF.
  • JPK_WB a rozliczenia podatkowe.
  • Oznaczenia GTU i procedur w JPK_i ich wpływ faktury w KSeF.
  • Ograniczone odliczanie VAT w JPK i weryfikacja proporcji w KSeF.
 4. Grupy VAT a KSeF:
  • Jakie podmioty mogą tworzyć Grupy VAT?
  • Jak będą wystawienia faktury przez Grupy VAT.
  • Przygotowanie przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjnego do wystawiania i odbierania faktur od Grupy VAT.
 5. Narzędzia kontrolne wykorzystywane przez organy podatkowe i ich wzajemne konotacje:
  • Krajowy System e-Faktur (KSeF).
  • Schemy JPK.
  • System STIR.
  • Kasy fiskalne on-line.
  • Biała lista.
  • MDR (raportowanie schematów podatkowych).
  • Sprawozdania finansowe i deklaracje podatkowe.

Prowadzący:

dr Małgorzata Rzeszutek

dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.

Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotów medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych.

Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.