Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Fakturowanie i KSeF / Podatki branżowe

Przygotowanie do Krajowego Systemu e-faktur (KSeF) w podmiotach medycznych

Szkolenie dedykowane jest pracownikom podmiotów medycznych wystawiających faktury, rozliczających podatek VAT w transakcjach krajowych i unijnych. Podczas szkolenia wskazujemy najważniejsze etapy wdrożenia KSeF, wskazujemy na obszary wymagające usprawnień i możliwe ryzyka błędów, omawiamy funkcje KSeF oraz właściwy obieg informacji w podmiocie w procesie wdrożenia KSeF.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Krajowy System e-Faktur (KSeF) - przygotowanie do wdrożenia w podmiocie medycznym:

 • KSeF czy warto skorzystać z KSeF w 2023 r.?
 • KSeF a Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) w zamówieniach publicznych,
 • pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF,
 • zasady akceptacji odbiorcy faktury ustrukturyzowanej,
 • wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,
 • uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej,
 • ZAW-FA - zawiadomienie o nadaniu i odebraniu uprawnień do KSeF. Kto ma mieć nadane uprawnienia w podmiocie medycznym?
 • przechowywanie faktur ustrukturyzowanych.
 • faktury korygujące w KSeF,
 • dostęp do faktur w KSeF, czy nabywcy jako osoby fizyczne będą z niego korzystać?
 • portal NFZ i jego integracja z KSeF,
 • procedura wewnętrzna w zakresie wdrażania KSeF - omówienie.

2. Schemy JPK a KSeF:

 • dane raportowane w JPK a KSeF?
 • spójność JPK_VAT z KSeF,
 • anulowanie faktury w JPK_VAT i KSeF,
 • korekty w JPK_VAT i skutki w KSeF,
 • kontrole krzyżowe zapisów w JPK i KSeF,
 • JPK_WB a rozliczenia podatkowe,
 • oznaczenia GTU i procedur w JPK_i ich wpływ na faktury w KSeF,
 • ograniczone odliczanie VAT w JPK i weryfikacja proporcji w KSeF.

3. Narzędzia kontrolne wykorzystywane przez organy podatkowe i ich wzajemne konotacje w zakresie kontroli podmiotów medycznych:

 • Krajowy System e-Faktur (KSeF),
 • schemy JPK,
 • system STIR,
 • kasy fiskalne on line i elektroniczne paragony,
 • Biała lista,
 • MDR (raportowanie schematów podatkowych),
 • sprawozdania finansowe i deklaracje podatkowe.

Prowadzący:

dr Małgorzata Rzeszutek

dr Małgorzata Rzeszutek


dr Małgorzata Rzeszutek – Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.


Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotów medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych.


Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.