Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: KSeF i fakturowanie / Podatki branżowe

Przygotowanie do Krajowego Systemu e-faktur (KSeF) w podmiotach medycznych w I połowie 2024 roku

Szkolenie dedykowane jest pracownikom podmiotów medycznych wystawiających faktury, rozliczających podatek VAT w transakcjach krajowych i unijnych. Podczas szkolenia wskazujemy najważniejsze etapy wdrożenia KSeF, wskazujemy na obszary wymagające usprawnień i możliwe ryzyka błędów, omawiamy funkcje KSeF oraz właściwy obieg informacji w podmiocie w procesie wdrożenia KSeF.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Krajowy System e-Faktur (KSeF) - przygotowanie do wdrożenia w podmiocie medycznym:
  • KSeF czy warto skorzystać z KSeF już w I połowie 2024 r.?
  • KSeF a powiązanie z portalem NFZ, integracja,
  • Pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF.
  • Zasady akceptacji odbiorcy faktury ustrukturyzowanej.
  • Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej.
  • Uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej.
  • ZAW-FA - zawiadomienie o nadaniu i odebraniu uprawnień do KSeF. Kto ma mieć nadane uprawnienia w podmiocie medycznym?
  • Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych.
  • Faktury korygujące w KSeF.
  • Dostęp do faktur w KSeF, czy nabywcy jako osoby fizyczne będą z niego korzystać?
  • Procedura wewnętrzna w zakresie wdrażania KSeF - omówienie.
 2. Schemy JPK a KSeF:
  • Dane raportowane w JPK a KSeF?
  • Spójność JPK_VAT z KSeF.
  • Anulowanie faktury w JPK_VAT i KSeF.
  • Korekty w JPK_VAT i skutki w KSeF.
  • Kontrole krzyżowe zapisów w JPK i KSeF,
  • JPK_WB a rozliczenia podatkowe.
  • Oznaczenia GTU i procedur w JPK_i ich wpływ na faktury w KSeF.
  • Ograniczone odliczanie VAT w JPK i weryfikacja proporcji w KSeF.
 3. Narzędzia kontrolne wykorzystywane przez organy podatkowe i ich wzajemne konotacje w zakresie kontroli podmiotów medycznych:
  • Krajowy System e-Faktur (KSeF).
  • Schemy JPK.
  • System STIR.
  • Kasy fiskalne on line i elektroniczne paragony.
  • Biała lista.
  • MDR (raportowanie schematów podatkowych).
  • Sprawozdania finansowe i deklaracje podatkowe.

Prowadzący:

dr Małgorzata Rzeszutek

dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.

Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotów medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych.

Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.