Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Podatek CIT / Podatki i procedury podatkowe

Przychody podatkowe w działalności gospodarczej – przykłady praktyczne

Moment powstania przychodu podatkowego w działalności gospodarczej jest uzależniony od jego rodzaju. Kryterium ustalania momentu korekty przychodów jest wystąpienie błędów i oczywistych omyłek. Podatnicy CIT muszą dodatkowo ustalić i pogrupować przychody podatkowe do dwóch źródeł: zysków kapitałowych i pozostałych. Szkolenie ma na celu pokazanie zasad i warunków zawartych w prawie podatkowym. Dodatkowo zostaną omówione zagadnienia związane przede wszystkim z ustalaniem przychodu ze świadczeń nieodpłatnych. Prezentacja tematu szkolenia będzie zaprezentowana w oparciu o przykłady praktyczne.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Dwa źródła przychodów w podatku CIT:
  • opodatkowane w sposób zryczałtowany,
  • opodatkowane na zasadach ogólnych – zasady ustalania kosztów im przypisanych.
 2. Moment powstania przychodów podatkowych:
  • przychody należne i moment ich powstania,
  • zaliczka a zapłata z góry,
  • przychody z usług ciągłych,
  • przychody z refaktur,
  • przychody kasowe,
  • moment dokonania korekty przychodów.
 3. Przychody z rzeczy, praw i świadczeń otrzymanych nieodpłatnie bądź częściowo odpłatnie:
  • warunki powstania przychodu - ekwiwalentność świadczeń,
  • sposób wyceny,
  • przykłady i ustalanie przychodu.

Prowadzący:

Anna Kropidłowska

Anna Kropidłowska

Konsultant w kancelarii doradcy podatkowego, specjalizuje się w podatkach bezpośrednich oraz rachunkowości. Na praktykę zawodową składa się wieloletnia praca w organach podatkowych i na stanowisku głównego księgowego. Wykładowca prawa podatkowego i rachunkowości od ponad 20 lat, uczyła pracowników aparatu skarbowego, służb specjalnych i sfery budżetowej, wykładała na studiach podyplomowych. Stały współpracownik Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.