Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Przywództwo i praca z zespołem

Przeprowadzanie zespołu przez zmiany w organizacji

W trakcie warsztatu online w jego części merytorycznej Trener zaprezentuje prosty w swojej konstrukcji, sprawdzony i intuicyjny model przechodzenia przez zmianę organizacyjną dr Cyntii Scott i dr Dennisa Jaffe. Model ten pokazuje, jak poszczególne fazy cechuje koncentracja na sobie samym lub otoczeniu, oraz na przeszłości lub na przyszłości. Pozwala zrozumieć motywatory uczestników zmiany, uszanować je, zaakceptować i wskazuje, jakie działania pomogą przesunąć się w procesie o krok do przodu. Model bazujący na czterech krokach dba o komfortową przestrzeń dla adresatów zmiany po to, by sukces zmiany osiągną większe prawdopodobieństwo, by stworzyć nawyki „dobrej zmiany”, by zachęcić do zmian nawet osoby ceniące sobie stabilizację i niezmienność. Model ten również pomaga osobie odpowiedzialnej za przeprowadzenie zmiany. Świadomość zrobienia wszystkiego, co należy w danej sytuacji zrobić, daje poczucie działania profesjonalisty. Na szkoleniu każdy uczestnik otrzyma inspiracje, w jaki inny sposób poza zastosowanym modelem może zwiększyć szanse na powodzenie wprowadzanych zmian. Ostatni etap warsztatu to doskonała technika czerpania inspiracji od innych dzięki metodzie czterech kroków. Dzięki temu ćwiczeniu jego uczestnicy mogą liczyć na otrzymanie wielu inspiracji od innych, jednocześnie bez otrzymywania rad. Ten element stanowi wisienkę na torcie tego spotkania, do czego zapraszamy Was serdecznie!

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Część merytoryczna: przeprowadzanie przez zmianę w organizacji zgodnie z modelem dr Cyntii Scott i dr Dennisa Jaffe:
  • Fazy przeprowadzania przez zmianę.
  • Symptomy zachowań adresatów zmiany, typowe do poszczególnych etapów, nauka ich rozpoznawania.
  • „Dlaczego, po co, jak i co?”, czyli właściwe komunikaty i reakcje osób wprowadzających zmiany dla każdej z faz.
  • Przećwiczenie niektórych exposé cennych dla procesu.
  • Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi, oporu, zaniechania, zaprzeczenia, ignorancji ze strony adresatów zmiany. Ujawnienie przyczyny lęku przed zmianą.
  • Jak przygotować się do każdej z poszczególnych faz, planowanie i przewidywanie bez utraty energii.
  • Inne metody wspierające nas podczas przeprowadzania kogoś przez zmianę w organizacji, nauka płynąca z naszych doświadczeń: co jeszcze się sprawdza?
 2. Część refleksyjna i inspiracyjna:
  • Zaproszenie do ćwiczenia czerpania z grupy metodą czterech kroków.
  • Udział w ćwiczeniu.
  • Refleksje co do wartości dodanej, jaką da nam udział w tej technice.
  • Pragmatyka: jak technikę można wykorzystać podczas codziennej pracy i czerpiąc od swoich współpracowników, jak i dając wsparcie innym osobom.

Prowadzący:

Joanna Kominiak

Joanna Kominiak

Wspiera liderów, specjalistów, całe zespoły w rozwoju oraz w podejmowaniu decyzji i w wychodzeniu z impasu. W ostatniej dekadzie brała udział w transformacji organizacji, która ponad dziesięciokrotnie zwiększyła swoją załogę. Wdrażała misję, wizję i wartości, prowadząc warsztaty, dzięki którym koncepcja ta nie tylko zwyczajowo zawisnęła na ścianach, a faktycznie akcentowała zachowania i była drogowskazem w podejmowaniu decyzji. W swojej pracy używa narzędzi z nurtów m.in. design thinking, liberating structures czy problems solving. Na szkoleniach starannie buduje komfortową i angażującą przestrzeń́ dla uczestników. Trafnie diagnozuje potrzeby grupy, skupia się na usprawnieniach tak w relacjach, jak w procesach. Z zamiłowaniem dba o jakość́ materiałów szkoleniowych, zróżnicowane narzędzia i formy pracy. Stawia na doświadczanie w procesie nauki.