Strefa personalna
Czas trwania: 16 godzin
Tematyka: Rozwój osobisty

Profesjonalny Kupiec – rozwój kompetencji zakupowych i negocjacyjnych (Szkolenie 4-dniowe)

Szkolenie jest doskonałym programem pomagającym usystematyzować wiedzę dotyczącą profesjonalnego realizowania procesu zakupowego skoncentrowanego na celach biznesowych firmy.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają sposoby kategoryzacji zakupów, analizy rynku, segmentacji dostawców, analizy potrzeb. W ramach szkolenia omawiamy sposoby zarządzania współpracą z dostawcami oraz strategie dopasowane do różnych segmentów zakupowych w odniesieniu do ich istotności dla biznesu przedsiębiorstwa.

Program szkolenia zawiera wiele praktycznych ćwiczeń, dzięki którym uczestnicy mogą zastosować zdobytą wiedzę już od kolejnego dnia w swojej pracy. W trakcie programu szkoleniowego trener podaje realne przykłady obrazujące omawiany model lub metodę, jest też możliwość omawiania realnych case’ów biznesowych wniesionych przez uczestników.

Szkolenie prowadzone jest w formule warsztatowej, co oznacza aktywne uczestnictwo osób biorących w nim udział, ponieważ jest to najbardziej efektywna forma uczenia się dorosłych.

Szkolenie jest realizowane w trybie 4 dni po 4 h każdego dnia.

1 dzień - 07.02.2023
2 dzień - 08.02.2023
3 dzień - 14.02.2023
4 dzień - 15.02.2023

Co zyskasz?

 • Zdobędziesz wiedzę o segmentacji kategorii zakupowych i dostawców.
 • Poznasz aspekty zarządzania dostawcami oraz współpracą z klientami wewnętrznymi.
 • Rozwiniesz umiejętności tworzenia strategii zakupowych i procedur.
 • Będziesz potrafić dopasować właściwą strategię do specyfiki danego segmentu zakupowego.
 • Poznasz zasady zarządzania ryzykiem w zakupach.
 • Zwiększysz umiejętności negocjacji.

Dla kogo?

 • Pracownicy działów zakupów.
 • Kierownicy działów zakupów.
 • Liderzy kategorii zakupowych.
 • Osoby planujące podjąć pracę w zakupach.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Dzień 1

 1. Kategoryzacja zakupów.
 2. Analiza rynku i segmentacja dostawców.
 3. Zarządzanie relacjami z dostawcami.

Dzień 2

 1. Diagnoza potrzeb i współpraca z klientami wewnętrznymi.
 2. Relacje z trudnym klientem/dostawcą.
 3. Budowanie i realizacja strategii zakupowych.

Dzień 3

 1. Zarządzanie ryzykiem w zakupach i sposoby jego mitygacji.
 2. Budowanie dobrze funkcjonujących i wspierających procedur zakupowych.
 3. Wybór strategii negocjacyjnych.

Dzień 4

 1. Wybór strategii negocjacyjnych c.d.
 2. Umiejętności negocjacji zakupowych.