Strefa personalna
Czas trwania: 14 godzin
Tematyka: Rozwój osobisty

Profesjonalny Kupiec – rozwój kompetencji zakupowych i negocjacyjnych (Szkolenie 2-dniowe)

Cel:

Rozwój umiejętności i kompetencji zakupowych, poznanie sposobów realizacji zadań stojących przed profesjonalnymi kupcami, pogłębienie umiejętności negocjacyjnych.

Korzyści:

  • Zdobycie wiedzy o segmentacji kategorii zakupowych i dostawców.
  • Poznanie aspektów zarządzania dostawcami oraz współpracą z klientami wewnętrznymi.
  • Rozwój umiejętności tworzenia strategii zakupowych i procedur.
  • Poznanie zasad zarządzania ryzykiem Wzrost umiejętności negocjacji.

Dla kogo?

  • pracownicy działu zakupów,
  • kupcy,
  • osoby planujące karierę kupca,
  • kierownicy kategorii zakupowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Kategoryzacja zakupów.
2. Analiza rynku i segmentacja dostawców.
3. Zarządzanie relacjami z dostawcami.
4. Diagnoza potrzeb i współpraca z klientami wewnętrznymi.
5. Relacje z trudnym klientem/dostawcą.
6. Budowanie i realizacja strategii zakupowych.
7. Zarządzanie ryzykiem w zakupach i sposoby jego mitygacji.
8. Budowanie dobrze funkcjonujących i wspierających procedur zakupowych.
9. Wybór strategii negocjacyjnych.
10. Umiejętności negocjacji zakupowych.

Prowadzący:

Beata Tarnowska-Kupny

Beata Tarnowska-Kupny


Szkoleniowiec specjalizujący się w budowaniu kompetencji lidera, w przywództwie. Posiada praktyczną wiedzę tworzenia sprawnie działających, stabilnych i dobrze zmotywowanych zespołów. Jako mentor, certyfikowany coach PCC ICF oraz trener biznesu prowadzi programy rozwojowe dla managerów, w których łączy cenne, praktyczne doświadczenie w biznesie ze skuteczną metodyką budowania umiejętności i przekazywania wiedzy. Praca z ludźmi oraz towarzyszenie im w rozwoju sprawia jej ogromną satysfakcję i nadaje sens jej działaniu.