Czas trwania: 12 godzin
Tematyka: Microsoft Excel

Prezentacja graficzna danych (Szkolenie 2-dniowe)

Szkolenie kierowane jest do wszystkich osób, którzy chcą nauczyć się graficznej prezentacji danych w Excelu. W szkoleniu zostaną omówione najbardziej podstawowe jak i zarówno te bardziej złożone zagadnienia dotyczące wstawiania wykresów i ich zarządzania. Poruszymy również temat wstawiania wykresów przestawnych jak i innych sposobów prezentacji danych w Excelu takich jak wykresy przebiegu w czasie.

Wymagania: Uczestnik przystępujący do kursu powinien znać podstawy obsługi komputera i systemu operacyjnego Windows oraz podstawy programu Excel.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. PRZYGOTOWANIE DANYCH JAKO KLUCZOWY ETAP PRZED GRAFICZNĄ PREZENTACJĄ DANYCH:

1. Najważniejsze zagadnienia dotyczące struktury danych.
2. Kontrola oraz poprawa danych w komórkach.
3. Formatowanie warunkowe jako narzędzie wspierające podczas edycji i kontroli danych.
4. Wpływ formatów liczb na wyświetlane dane na wykresie.

2. WSTAWIANIE WYKRESÓW:

1. Rodzaje wykresów.
2. Wstawiamy pierwszy wykres.
3. Pusty wykres oraz metody wstawiania wykresów.
4. Tworzenie arkuszy wykresów.
5. Metody przenoszenia i kopiowania wykresów wewnątrz skoroszytu.

3. ZARZĄDZANIE WYKRESAMI PO ICH WSTAWIENIU:

1. Korzystanie z gotowych styli i układów.
2. Wybór oraz zmiana danych źródłowych.
3. Zmiana typu wykresu.
4. Formatowanie wykresów.
5. Zarządzanie obszarem wykresu.
6. Omówienie oraz włączanie i wyłączanie elementów wykresu.
7. Zarządzanie poszczególnymi elementami wykresu zależnymi od jego rodzaju.

4. SZABLONY WYKRESÓW:

1. Zapisywanie wykresów jako szablony.
2. Wczytywanie wcześniej zapisanych szablonów.
3. Zarządzanie plikami szablonów.
4. Ustawianie szablonów jako domyślne.

5. DOBIERANIE ODPOWIEDNICH TYPÓW WYKRESÓW:

1. Wykres Kolumnowy i Słupkowy.
2. Wykres Liniowy i Warstwowy.
3. Wykres Kołowy i Pierścieniowy.
4. Wykres Mapa drzewa i wykres hierarchiczny pierścieniowy.
5. Wykres skrzynka i wąsy.
6. Histogram i wykres Pareto.
7. Wykres Punktowy.
8. Wykres Bąbelkowy.
9. Wykres Kaskadowy i wykres Lejkowy.
10. Wykres Radarowy.
11. Wykres giełdowy.
12. Wykres powierzchniowy.
13. Wykresy z wieloma seriami danych (Kombi).
14. Wykres MAPA - Kartogram.
15. Przykład manipulowania danymi na wykresie.

6. WYKRESY PRZESTAWNE:

1. Wstawianie wykresów przestawnych.
2. Różnice pomiędzy wykresem a wykresem przestawnym.
3. Zarządzanie wykresami przestawnymi.
4. Wykorzystanie filtrów graficznych tj. osi czasu oraz fragmentatorów.

7. PRZENOSZENIE WYKRESÓW DO PROGRAMU POWERPOINT:

1. Metody przenoszenia wykresów z Excela na slajd w programie POWERPOINT.

8. INNE METODY GRAFICZNEGO PREZENTOWANIA DANYCH:

1. Wykresy przebiegu w czasie (sparklines).
2. Formatowanie warunkowe.

9. TWORZENIE NIESTANDARDOWYCH WYKRESÓW:

1. Wykorzystanie grafik oraz kształtów na wykresie.
2. Wykorzystanie kształtów jako łączników do wartości w komórkach Excela.
3. Tworzenie wykresu Gantta.
4. Wykorzystanie słupków błędów do tworzenia zaawansowanych wykresów (Wykres pozwalający śledzić postęp rozpoczętych projektów).
5. Wykorzystanie formuł do budowania dynamicznych wykresów.
6. Wykorzystanie formuł do tworzenia dynamicznych kolorów dla różnych serii danych.
7. Wykorzystanie nazw zdefiniowanych i funkcji tablicowych do budowania dynamicznych wykresów.
8. Wykorzystanie formantów (kontrolek) do tworzenia dynamicznych wykresów.
9. Wykorzystanie symboli w celu tworzenia czytelniejszych wykresów.
10. Wykorzystanie fragmentatorów do tworzenia dynamicznych wykresów.

Prowadzący:

Sebastian Godziszewski

Sebastian Godziszewski


Specjalista ds. IT.  Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku trenera IT oraz analityka danych, które zdobył pracując w międzynarodowych korporacjach. Prowadzi szkolenia z obsługi programów Microsoft, głównie Excel, Excel VBA, Power BI Desktop, Power Query, Power Pivot, Microsoft PowerPoint oraz Microsoft Word.