Czas trwania: 12 godzin
Tematyka: Microsoft Excel

Prezentacja graficzna danych (Szkolenie 2-dniowe)

Szkolenie kierowane jest do wszystkich osób, którzy chcą nauczyć się graficznej prezentacji danych w Excelu. W szkoleniu zostaną omówione najbardziej podstawowe jak i zarówno te bardziej złożone zagadnienia dotyczące wstawiania wykresów i ich zarządzania. Poruszymy również temat wstawiania wykresów przestawnych jak i innych sposobów prezentacji danych w Excelu takich jak wykresy przebiegu w czasie.

Wymagania: Uczestnik przystępujący do kursu powinien znać podstawy obsługi komputera i systemu operacyjnego Windows oraz podstawy programu Excel.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. PRZYGOTOWANIE DANYCH JAKO KLUCZOWY ETAP PRZED GRAFICZNĄ PREZENTACJĄ DANYCH:
  • Najważniejsze zagadnienia dotyczące struktury danych.
  • Kontrola oraz poprawa danych w komórkach.
  • Formatowanie warunkowe jako narzędzie wspierające podczas edycji i kontroli danych.
  • Wpływ formatów liczb na wyświetlane dane na wykresie.
 2. WSTAWIANIE WYKRESÓW:
  • Rodzaje wykresów.
  • Wstawiamy pierwszy wykres.
  • Pusty wykres oraz metody wstawiania wykresów.
  • Tworzenie arkuszy wykresów.
  • Metody przenoszenia i kopiowania wykresów wewnątrz skoroszytu.
 3. ZARZĄDZANIE WYKRESAMI PO ICH WSTAWIENIU:
  • Korzystanie z gotowych styli i układów.
  • Wybór oraz zmiana danych źródłowych.
  • Zmiana typu wykresu.
  • Formatowanie wykresów.
  • Zarządzanie obszarem wykresu.
  • Omówienie oraz włączanie i wyłączanie elementów wykresu.
  • Zarządzanie poszczególnymi elementami wykresu zależnymi od jego rodzaju.
 4. SZABLONY WYKRESÓW:
  • Zapisywanie wykresów jako szablony.
  • Wczytywanie wcześniej zapisanych szablonów.
  • Zarządzanie plikami szablonów.
  • Ustawianie szablonów jako domyślne.
 5. DOBIERANIE ODPOWIEDNICH TYPÓW WYKRESÓW:
  • Wykres Kolumnowy i Słupkowy.
  • Wykres Liniowy i Warstwowy.
  • Wykres Kołowy i Pierścieniowy.
  • Wykres Mapa drzewa i wykres hierarchiczny pierścieniowy.
  • Wykres skrzynka i wąsy.
  • Histogram i wykres Pareto.
  • Wykres Punktowy.
  • Wykres Bąbelkowy.
  • Wykres Kaskadowy i wykres Lejkowy.
  • Wykres Radarowy.
  • Wykres giełdowy.
  • Wykres powierzchniowy.
  • Wykresy z wieloma seriami danych (Kombi).
  • Wykres MAPA - Kartogram.
  • Przykład manipulowania danymi na wykresie.
 6. WYKRESY PRZESTAWNE:
  • Wstawianie wykresów przestawnych.
  • Różnice pomiędzy wykresem a wykresem przestawnym.
  • Zarządzanie wykresami przestawnymi.
  • Wykorzystanie filtrów graficznych tj. osi czasu oraz fragmentatorów.
 7. PRZENOSZENIE WYKRESÓW DO PROGRAMU POWERPOINT:
  • Metody przenoszenia wykresów z Excela na slajd w programie POWERPOINT.
 8. INNE METODY GRAFICZNEGO PREZENTOWANIA DANYCH:
  • Wykresy przebiegu w czasie (sparklines).
  • Formatowanie warunkowe.
 9. TWORZENIE NIESTANDARDOWYCH WYKRESÓW:
  • Wykorzystanie grafik oraz kształtów na wykresie.
  • Wykorzystanie kształtów jako łączników do wartości w komórkach Excela.
  • Tworzenie wykresu Gantta.
  • Wykorzystanie słupków błędów do tworzenia zaawansowanych wykresów (Wykres pozwalający śledzić postęp rozpoczętych projektów).
  • Wykorzystanie formuł do budowania dynamicznych wykresów.
  • Wykorzystanie formuł do tworzenia dynamicznych kolorów dla różnych serii danych.
  • Wykorzystanie nazw zdefiniowanych i funkcji tablicowych do budowania dynamicznych wykresów.
  • Wykorzystanie formantów (kontrolek) do tworzenia dynamicznych wykresów.
  • Wykorzystanie symboli w celu tworzenia czytelniejszych wykresów.
  • Wykorzystanie fragmentatorów do tworzenia dynamicznych wykresów.

Prowadzący:

Sebastian Godziszewski

Sebastian Godziszewski

Specjalista ds. IT. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku trenera IT oraz analityka danych, które zdobył pracując w międzynarodowych korporacjach. Prowadzi szkolenia z obsługi programów Microsoft, głównie Excel, Excel VBA, Power BI Desktop, Power Query, Power Pivot, Microsoft PowerPoint oraz Microsoft Word.