Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Prawo cywilne

Prawo spadkowe – najważniejsze zagadnienia dotyczące dziedziczenia

Dziedziczenie jest tematyką, która powinna zainteresować każdego, niezależnie od wieku, stanu zdrowia czy też pozycji zawodowej. Większość z nas, wcześniej czy później, zetknie się z problemem dziedziczenia - czy to jako spadkobierca, czy jako osoba sporządzająca testament bądź rozważająca przekazanie majątku bliskim na wypadek śmierci.

Podczas szkolenia omówione zostaną zasady dziedziczenia, sposoby przekazaniu majątku oraz to jak wyglądają postępowania spadkowe. Wskazane zostanie także kwestie odpowiedzialności za długi spadkowe oraz kwestie podatkowe związane ze spadkobraniem.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podstawy dziedziczenia - otwarcie spadku, prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku i z niego wyłączone.
2. Dziedziczenie ustawowe - kręgi spadkobierców i zasady dziedziczenia.
3. Rozwód, separacja lub intercyza a dziedziczenie.
4. Rozporządzenie na wypadek śmierci:

a) Dziedziczenie testamentowe - forma testamentu, czy można go odwołać i podważyć?
b) Zapis windykacyjny i zapis zwykły - czym się różnią i co oznaczają dla spadkobierców?
c) Polecenie - czym jest i po co jest stosowane? Czy można dochodzić jego wykonania?
d) Czym jest Notarialny Rejestr Testamentów?

5. Pozbawienie praw do spadku:

a) Wydziedziczenie.
b) Uznanie niegodnym dziedziczenia.
c) Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia.
d) Zachowek (krąg uprawnionych, jego wysokość, sposób dochodzenia i termin przedawnienia).

6. Postępowania w sprawach spadkowych:

a) O stwierdzenie nabycia spadku.
b) Poświadczenie dziedziczenia u notariusza.
c) Europejskie postępowanie spadkowe.
d) Dział spadku - czym się różni od nabycia spadku?

7. Odpowiedzialność za długi spadkowe:

a) Jak spadkobiercy odpowiadają za długi spadkowe?

8. Podatek od spadków - kiedy należy go uiścić, wysokość, kto jest z niego zwolniony i jakie obowiązki należy wypełnić?

Prowadzący:

Karina Włodarczyk

Karina Włodarczyk


Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od dziesięciu lat doradza przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności i skomplikowanych procesach gospodarczych. Uczestniczył w procesach fuzji i przejęć, przekształceń form organizacyjno-prawnych przedsiębiorców. Przeprowadzał także audyty prawne na zlecenie inwestorów w procesach przejęć.  Od 2011 roku prowadzi szkolenia dla biznesu, jak i podmiotów z trzeciego sektora. Autor publikacji prasowych m.in. w Polska the Times, Gazeta Małych i średnich przedsiębiorstw oraz artykułów publikowanych na portalach internetowych.