Strefa merytoryczna
Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: HR dla managera

Prawo pracy w pigułce dla managerów

Szkolenie jest okazją do zobycia skondensowanej „pigułkowej” wiedzy dotyczącej przede wszystkim rekrutacji, nawiązania z pracownikiem stosunku pracy, jak również kwestii dotyczących urlopów, stosowania kar porządkowych, czy rozwiązania stosunku pracy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Manager rekrutuje pracownika:
  • O czym pamiętać przy konstruowanie ogłoszenia o pracę.
  • Czy można „sprawdzać” kandydata w mediach społecznościowych.
  • Rozmowa rekrutacyjna - jakich pytań nie zadawać.
  • Czy można prosić kandydata o referencje.
  • Jak długo można trzymać dokumentację rekrutacyjną łącznie z notatkami ze spotkania.
 2. Manager zatrudnia:
  • Rodzaje umów o pracę.
  • Limity przy zatrudnianiu na czas określony.
  • Umowa na czas zastępstwa - o czym trzeba wiedzie.
  • Dokumenty niezbędne do podpisania wraz z umową o pracę - o co manager musi zadbać.
 3. Urlopy:
  • Rodzaje urlopów (wypoczynkowy, na żądanie, bezpłatny, szkoleniowy, okolicznościowy).
  • Urlopy związane z rodzicielstwem - zasady, uprawnienia pracownika,
  • inne zwolnienia od pracy.
 4. Kary porządkowe:
  • Rodzaje kar porządkowych (upomnienie, nagana, kara pieniężna).
  • Kiedy można nałożyć karę.
  • Jak to zrobić skutecznie i zgodnie z prawem.
 5. Rozstania z pracownikami. Rola managera:
  • Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.
  • Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę - jak zrobić to dobrze i skutecznie.
  • Czy wypowiedzenie o pracę można wysłać pocztą.
  • Kiedy wypowiedzenie umowy o pracę trzeba uzasadnić.
  • Jak liczyć okresy wypowiedzeń umowy o pracę.
  • Na jakich zasadach można zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy.
  • Co z urlopem podczas okresu wypowiedzenia.
  • Kiedy można zwolnić pracownika dyscyplinarnie.

Prowadzący:

Joanna Cur

Joanna Cur


Prawnik, specjalista prawa pracy, wykładowca akademicki, manager, mentor. Praktyk biznesu z 20-letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach. Przez 8 lat zarządzała dużymi zespołami sprzedaży w T-Mobile Polska S.A. w kanale własnym oraz franczyzowym. W wieku 40 lat postanowiła spełnić swoje odkładane wcześniej marzenia, aby zostać prawnikiem. Zdecydowała się na kolejne studia, które ukończyła uzyskując tytuł magistra prawa. Po zdaniu egzaminu wstępnego na aplikację radcowską została aplikantem wpisanym na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Obecnie jest na III (ostatnim) roku. Prawo pracy jest jej pasją. W 2019 roku odeszła z korporacji, założyła firmę i poświęciła się swojej pasji w 100%. Na co dzień prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców, menedżerów, pracowników HR, kadr i płac oraz księgowych. Jest również autorką artykułów o tematyce prawniczej i HR, które ukazały się w czasopismach "HR Business Partner", „Edukacja Prawnicza”, „Hello zdrowie” oraz „HR na Szpilkach”.