Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo pracy

Prawo pracy w nowej rzeczywistości 2020 r.

 
Szkolenie skierowane jest do:
  • Właścicieli biur księgowych,
  • Księgowych, 
  • Specjalistów kadr i płac, 
  • Kierowników Personalnych,
  • wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z tematu prawa pracy w 2020 r.

 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podstawy prawne zatrudnienia.
 
2. Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne. Różnice pomiędzy umową o dzieło, umową zlecenia a umową B2B. Jakie zmiany nas czekają w tym zakresie od 01.01.2021 r.?
 
3. Nawiązywanie stosunku pracy.
 
4. List intencyjny a umowa przedwstępna.
 
5. Zasady zatrudniania. Ile umów na okres próbny może mieć pracownik? Jakie są limity zatrudnienia na czas określony? W jaki sposób możemy zawierać umowy na czas zastępstwa pracownika?
 
6. Data podpisania umowy o pracę a data rozpoczęcia pracy.
 
7. Umowa o pracę - jakie elementy należy w niej zawrzeć?
 
8. Czy w umowie o pracę należy wpisać informacje dotyczące czasu pracy?
 
9. Praca zdalna. Jakie wymogi musi spełnić pracodawca? Jak rozliczać czas pracy w  pracy zdalnej? Czy konieczne są listy obecności?
 
10. Kiedy premia a kiedy nagroda? Jak odróżnić te 2 formy wynagradzania pracowników. 
 
11. Nadgodziny i ich rekompensowanie. Polecenie pracy w nadgodzinach. 
 
12. Czas pracy - najważniejsze zagadnienia.
 
13. Dyżur - jak rozliczyć czas pracy podczas dyżuru?
 
14. Lista obecności a ewidencja czasu pracy. RCP a czas pracy.
 
15. Podróże służbowe a czas pracy. Szkolenia a czas pracy.
 
16. 9 rodzajów przerw, które są wliczane do czasu pracy.
 
17. Uprawnienia rodzicielskie a czas pracy.
 
18. Zwalnianie pracowników. Sposoby rozwiązywania umów o pracę. 
 
19. Jak prawidłowo wręczyć wypowiedzenie? Kiedy w wypowiedzeniu należy podać przyczynę?
 
20. Rozwiązywanie umów o pracę w czasie pandemii.
 
21. Zwolnienie dyscyplinarne - kiedy możliwe?

Prowadzący: