Strefa merytoryczna
Czas trwania: 12 godzin
Tematyka: Prawo pracy

Prawo pracy dla menadżerów

Dla kogo:

 • dla kadry kierowniczej wszystkich szczebli, 
 • dla pracowników planowanych do awansu na stanowiska managerskie.

Cel szkolenia:

Kompleksowe przygotowanie kadry kierowniczej do zarządzania operacyjnego zgodnego z przepisami prawa pracy. 

Przedstawione zostaną zagadnienia stosowania prawa pracy w praktyce, od momentu poszukiwania pracownika aż do rozwiązania z nim stosunku pracy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Manager rekrutuje:

 • Ogłoszenie o pracę – jak je prawidłowo przygotować na gruncie obowiązywania przepisów o ochronie danych osobowych? Jak nie narazić się na zarzuty dyskryminacji?
 • Dokumenty w rekrutacji: CV oraz list motywacyjny - jakich danych można żądać po zmianie przepisów od kandydata na Pracownika?
 • Rozmowa rekrutacyjna – jakich pytań nie można zadawać kandydatowi? Co zrobić, aby jednak uzyskać odpowiedzi na nurtujące nas pytania?
 • Pozyskiwanie informacji o kandydacie z portali społecznościowych (np. facebook) oraz branżowych (np. Linkedin) – ustalenie dopuszczalności takich metod.
 • Sprawdzanie referencji przez managera (kiedy dopuszczalne)?
 • Okres przetwarzania danych kandydatów. Co to w praktyce oznacza dla managera?

2. Manager zatrudnia:

 • List intencyjny – czy warto go sporządzić dla kandydata? Na co uważać?
 • Rodzaje umów o pracę – umowa na okres próbny, umowa na czas określony, zasada 33 m-cy, wyjątki, umowa na czas nieokreślony, umowa na czas zastępstwa,
 • Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne (umowa zlecenie, o dzieło, kontrakt B2B) – zasady „zatrudniania” – jakie pułapki tu czyhają,

3. Manager rozstaje się z pracownikiem:

 • Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron,
 • Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę – jak zrobić to dobrze i skutecznie?
 • Czy wypowiedzenie o pracę można wysłać pocztą?
 • Czy wypowiedzenie umowy o pracę trzeba uzasadnić?
 • Jak liczyć okresy wypowiedzeń umowy o pracę?
 • Na jakich zasadach mogę zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy?
 • Kiedy można zwolnić pracownika dyscyplinarnie?
 • Czy wypowiedzenie umowy o pracę z moim podwładnym muszę konsultować ze Związkami Zawodowymi?
 • Czy mogę rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem przebywającym na długotrwałym zwolnieniu lekarskim?
 • Pracownicy chronieni przez zwolnieniem.

4. Czas pracy:

 • Podstawowe definicje czasu pracy: doba pracownicza, normy, wymiary, okresy rozliczeniowe, obowiązkowe odpoczynki,
 • Praca w godzinach nadliczbowych – kiedy i w jakim trybie manager może taką pracę zlecić?
 • Czy pozostawanie pracownika poza godzinami pracy bez uzgodnienia z przełożonym to również nadgodziny?
 • Praca w soboty oraz w niedziele i święta – na jakiej zasadzie w tych dniach manager może polecać nadgodziny?
 • Nadgodziny kadry zarządzającej – czy należy się jakaś rekompensata?
 • Podróż służbowa oraz szkolenia a czas pracy,
 • Odpowiedzialność managera za naruszenie przepisów o czasie pracy.

5. Monitorowanie pracowników w pracy w miejscu pracy:

 • Monitorowanie w miejscu pracy – monitoring wizyjny, monitoring poczty elektronicznej, monitoring GPS, inne rodzaje monitoringu, a prawo pracownika do prywatności,
 • Kontrolowanie pracowników/współpracowników podczas pracy zdalnej,
 • Jakie są granice kontroli?
 • Wizerunek Pracownika i jego ochrona.

6. Odpowiedzialność prawna pracowników w stosunkach pracy:

 • Odpowiedzialność porządkowa pracowników – za jakie przewinienia można ukarać pracownika, w jaki sposób wręczyć karę porządkową, na co uważać, czy poza karą porządkową można pozbawić pracownika/współpracownika premii, kiedy następuję zatarcie karania – co to oznacza w praktyce?
 • Odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie – rola managera.

7. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy:  

 • Czym różni się mobbing od dyskryminacji?
 • Odpowiedzialność pracodawcy za przeciwdziałanie mobbingowi,
 • Rola managera w tym procesie,
 • Czy to na pewno mobbing?
 • Jakie prawa przysługują pracownikowi/współpracownikowi?
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu - zasady odpowiedzialności,
 • Molestowanie i molestowanie seksualne w miejscu pracy,
 • Czy pracownik może nagrywać pracodawcę/managera bez jego wiedzy?

Prowadzący: