Strefa merytoryczna
Czas trwania: 12 godzin
Tematyka: Prawo pracy

Prawo pracy dla managerów… czyli jakie przepisy musisz znać jeśli zarządzasz ludźmi (Szkolenie 2-dniowe)

Dla kogo:

  • dla kadry kierowniczej wszystkich szczebli, 
  • dla pracowników planowanych do awansu na stanowiska menedżerskie, 
  • dla wszystkich zainteresowanych zarządzaniem operacyjnym.

Cel szkolenia:

Kompleksowe przygotowanie kadry kierowniczej do zarządzania operacyjnego zgodnego z przepisami prawa pracy.

Przedstawione zostaną zagadnienia stosowania prawa pracy w praktyce, od momentu poszukiwania pracownika aż do rozwiązania stosunku pracy.

W sposób praktyczny omówimy kwestie operacyjne dotyczące:

  • prawnych aspektów rekrutacji,
  • nawiązania z pracownikiem stosunku pracy,
  • rozwiązywania stosunku pracy,
  • czasu pracy - a więc planowania i rozliczania grafików,
  • urlopów, w tym urlopów związanych z rodzicielstwem,
  • praw i obowiązków pracowniczych, w tym możliwości nałożenia kar.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Manager rekrutuje:

1) Ogłoszenie o pracę - jak je prawidłowo przygotować na gruncie obowiązywania przepisów o ochronie danych osobowych?

2) Pozyskiwanie informacji o kandydacie z portali społecznościowych (np. Facebook) oraz branżowych (np. LinkedIn) - ustalenie dopuszczalności takich metod,

3) Dokumenty w rekrutacji: CV oraz list motywacyjny - jakich danych można żądać po zmianie przepisów od kandydata na Pracownika,

4) Sprawdzanie referencji (kiedy dopuszczalne),

5) Rozmowa rekrutacyjna - jakich pytań nie należy zadawać podczas rekrutacji,

6) Okres przetwarzania danych kandydatów,

7) CV bez projektu rekrutacyjnego - jak się zachować?

II. Manager zatrudnia:

1) Umowa przedwstępna a list intencyjny - co to oznacza dla managera? A co jeśli któraś ze stron się wycofa?

2) Rodzaje umów o pracę - umowa na okres próbny, umowa na czas określony, zasada 33 m-cy, umowa na czas nieokreślony, umowa na czas zastępstwa,

3) Dokumenty niezbędne do podpisania wraz z umową o pracę,

4) Odpowiedzialność managera za wdrożenie do pracy, w tym za kwestie dotyczące bhp,

III. Urlopy pracownicze:

1) Ustalanie wymiaru urlopu,

2) Rodzaje urlopów (wypoczynkowy, na żądanie, bezpłatny, szkoleniowy, okolicznościowy),

3) Urlopy związane rodzicielstwem (macierzyński, rodzicielski, ojcowski, wychowawczy),

IV. Odpowiedzialność prawna w stosunkach pracy:

1) Odpowiedzialność porządkowa pracowników - kary porządkowe, zasady i tryb stosowania, zasady zawiadomienia o ukaraniu, zatarcie kary,

2) Odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie.

V. Czas pracy:

1) Podstawowe definicje czasu pracy: doba pracownicza, normy, wymiary, okresy rozliczeniowe, odpoczynki,

2) Zasady tworzenia grafików w poszczególnych systemach czasu pracy,

3) Praca w godzinach nadliczbowych i jej rekompensowanie,

4) Praca w soboty oraz w niedziele i święta,

5) Podróż służbowa a czas pracy,

6) Szkolenia a czas pracy,

7) Rodzaje przerwy zaliczanych lub niezaliczanych do czasu pracy,

8) Dyżur - jak rozliczać,

9) Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o czasie pracy,

VI. Manager rozstaje się z pracownikiem:

1) Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron,

2) Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę - jak zrobić to dobrze i skutecznie?

3) Czy wypowiedzenie o pracę można wysłać pocztą,

4) Czy wypowiedzenie umowy o pracę trzeba uzasadnić,

5) Jak liczyć okresy wypowiedzeń umowy o pracę,

6) Na jakich zasadach można zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy,

7) Kiedy można zwolnić pracownika dyscyplinarnie,

8) Pracownicy chronieni przed wypowiedzeniem umowy o pracę.

Prowadzący:

Joanna Cur

Joanna Cur


Prawnik, specjalista prawa pracy, wykładowca akademicki, manager, mentor. Praktyk biznesu z 20-letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach. Przez 8 lat zarządzała dużymi zespołami sprzedaży w T-Mobile Polska S.A. w kanale własnym oraz franczyzowym. W wieku 40 lat postanowiła spełnić swoje odkładane wcześniej marzenia, aby zostać prawnikiem. Zdecydowała się na kolejne studia, które ukończyła uzyskując tytuł magistra prawa. Po zdaniu egzaminu wstępnego na aplikację radcowską została aplikantem wpisanym na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Obecnie jest na III (ostatnim) roku. Prawo pracy jest jej pasją. W 2019 roku odeszła z korporacji, założyła firmę i poświęciła się swojej pasji w 100%. Na co dzień prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców, managerów, pracowników HR, kadr i płac oraz księgowych. Jest również autorką artykułów o tematyce prawniczej i HR, które ukazały się w czasopismach "HR Business Partner", „Edukacja Prawnicza”, „Hello zdrowie” oraz „HR na Szpilkach”.