Strefa merytoryczna
Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: Prawo pracy

Prawo pracy dla managerów

Dla kogo:

 • dla kadry kierowniczej wszystkich szczebli,
 • dla pracowników planowanych do awansu na stanowiska menedżerskie,
 • dla wszystkich zainteresowanych zarządzaniem operacyjnym.

Cel szkolenia:

Kompleksowe przygotowanie kadry kierowniczej do zarządzania operacyjnego zgodnego z przepisami prawa pracy.

Przedstawione zostaną zagadnienia stosowania prawa pracy w praktyce, od momentu poszukiwania pracownika aż do rozwiązania stosunku pracy.

W sposób praktyczny omówimy kwestie operacyjne dotyczące:

 • prawnych aspektów rekrutacji;
 • nawiązania z pracownikiem stosunku pracy;
 • rozwiązywania stosunku pracy;
 • czasu pracy - a więc planowania i rozliczania grafików;
 • pracy zdalnej;
 • urlopów;
 • praw i obowiązków pracowniczych, w tym możliwości nałożenia kar;
 • założeń dyrektywy wor-life-balance.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Manager rekrutuje:

1) Ogłoszenie o pracę - jak je prawidłowo przygotować na gruncie obowiązywania przepisów o ochronie danych osobowych?

2) Pozyskiwanie informacji o kandydacie z portali społecznościowych (np. facebook) oraz branżowych (np. Linkedin) - ustalenie dopuszczalności takich metod.

3) Dokumenty w rekrutacji: CV oraz list motywacyjny - jakich danych można żądać po zmianie przepisów od kandydata na Pracownika.

4) Sprawdzanie referencji (kiedy dopuszczalne).

5) Okres przetwarzania danych kandydatów.

6) CV bez projektu rekrutacyjnego - jak się zachować?

2. Manager zatrudnia:

1) Umowa przedwstępna a list intencyjny - co to oznacza dla managera? A co jeśli któraś ze stron się wycofa?

2) Rodzaje umów o pracę - umowa na okres próbny, umowa na czas określony, zasada 33 m-cy, umowa na czas nieokreślony, umowa na czas zastępstwa.

3) Jakich danych osobowych można żądać od pracownika.

4) Dokumenty niezbędne do podpisania wraz z umową o pracę.

3. Odpowiedzialność prawna w stosunkach pracy:

1) Odpowiedzialność porządkowa pracowników - kary porządkowe, zasady i tryb stosowania, zasady zawiadomienia o ukaraniu, zatarcie kary.

2) Odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie.

4. Praca zdalna - jak zarządzać Zespołem:

1) Korzyści i zagrożenia dla organizacji, managerów i pracowników.

2) Kontrola podczas pracy zdalnej.

3) Jak zarządzać by zyskać.

4) Wypadki przy pracy podczas pracy zdalnej.

5) Ewidencjonowanie czasu pracy w pracy zdalnej.

5. Dyrektywa work-life-balance:

1) Główne założenia projektu ustawy.

2) Co to oznacza dla pracownika i dla pracodawcy?

6. Czas pracy:

1) Podstawowe definicje czasu pracy: doba pracownicza, normy, wymiary, okresy rozliczeniowe, odpoczynki.

2) Zasady tworzenia grafików w poszczególnych systemach czasu pracy.

3) Ewidencja czasu pracy.

4) Praca w godzinach nadliczbowych i jej rekompensowanie.

5) Prawa w soboty oraz w niedziele i święta.

6) Podróż służbowa a czas pracy.

7) Szkolenia a czas pracy.

8) Dyżur - jak rozliczać.

9) Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o czasie pracy.

7. Urlopy pracownicze:

1) Ustalanie wymiaru urlopu.

2) Rodzaje urlopów (wypoczynkowy, na żądanie, bezpłatny, szkoleniowy, okolicznościowy).

3) Urlopy rodzicielskie.

8. Manager rozstaje się z pracownikiem:

1) Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.

2) Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę - jak zrobić to dobrze i skutecznie?

3) Czy wypowiedzenie o pracę można wysłać pocztą.

4) Czy wypowiedzenie umowy o pracę muszę uzasadnić.

5) Jak liczyć okresy wypowiedzeń umowy o pracę.

6) Na jakich zasadach mogę zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

7) Wypowiedzenie umowy a zwolnienie lekarskie.

8) Kiedy mogę zwolnić pracownika dyscyplinarnie.

9) Czy wypowiedzenie umowy o pracę mojemu podwładnemu muszę konsultować ze Związkami Zawodowymi.

Prowadzący: