Strefa personalna
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Prawo cywilne

Prawne aspekty marketingu i reklamy

Szkolenie skierowane jest do specjalistów zajmujących się marketingiem i reklamą oraz do osób chcących poszerzyć swoją wiedzę o kwestie związane z tematyką prawnych aspektów marketingu i reklamy. Podczas szkolenia poruszymy również tematykę natrętnych telemarketerów i tego, dlaczego RODO nie przyniosło zmian w tej materii oraz zajmiemy się zjawiskami takimi jak trolling, fake news, deep fake i dezinformacja. Postaramy się także znaleźć granicę pomiędzy wolnością wypowiedzi a mową nienawiści.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Ocena treści reklamowych pod kątem uznania ich za niedozwoloną reklamę lub czyny nieuczciwej konkurencji.

2. Reklama porównawcza - jak się porównywać zgodnie z prawem?

3. Zasady komunikacji z klientem - jak komunikować się e-mailowo i telefonicznie z klientem i potencjalnym klientem w celach marketingowych? zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych w świetle RODO i prawa telekomunikacyjnego.

4. Robocalls i natrętne połączenia marketingowe - dlaczego telemarketerzy mimo RODO nadal bombardują nas telefonami? Co może PUODO, UKE i UOKIK? Kary w praktyce

5. Profilowanie klientów - jak profilować zgodnie z prawem?

6. Lokowanie produktu, sponsorowanie audycji.

7. Trolling, fake news, deep fake, dezinformacja - prawne ramy zjawisk i odpowiedzialność.

8. Naruszenie dóbr osobistych w mediach - naruszenie dobrego imienia, prawa do wizerunku, prawa do prywatności.

9. Mowa nienawiści a prawo do wolności wypowiedzi.

Prowadzący:

Karina Włodarczyk

Karina Włodarczyk


Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od dziesięciu lat doradza przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności i skomplikowanych procesach gospodarczych. Uczestniczył w procesach fuzji i przejęć, przekształceń form organizacyjno-prawnych przedsiębiorców. Przeprowadzał także audyty prawne na zlecenie inwestorów w procesach przejęć.  Od 2011 roku prowadzi szkolenia dla biznesu, jak i podmiotów z trzeciego sektora. Autor publikacji prasowych m.in. w Polska the Times, Gazeta Małych i średnich przedsiębiorstw oraz artykułów publikowanych na portalach internetowych.