Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Podatki / Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Praktycznie o AML czyli jak przeciwdziałać praniu pieniędzy w biurze rachunkowym i innych instytucjach obowiązanych

Rok 2021 można podsumować jako czas zmian do ustawy o przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Najistotniejsza zmiana - rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych m.in. o podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego - wygenerowała szereg problemów po stronie biur rachunkowych.

Realizacji obowiązków nie ułatwia stopień skomplikowania procedur oraz język ustawy.

W trakcie szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z obowiązkami po stronie podmiotów zobowiązanych, ze szczególnym uwzględnieniem biur rachunkowych.

Przedstawione zostaną praktyczne aspekty przeciwdziałania praniu pieniędzy w biurze rachunkowym - w jaki sposób dokonywać ogólnej oceny ryzyka, dlaczego i w jaki sposób oceniać naszych kontrahentów, jak na bieżąco stosować środki bezpieczeństwa finansowego narzucone w ustawie oraz jak to wszystko dokumentować.

Szkolenie jest doskonałą okazją do wypełnienia przez instytucję obowiązaną obowiązku w zakresie systematycznego odświeżania wiedzy w zakresie AML i CFT.

Efektem szkolenia będzie:

 • poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu AML;
 • umiejętność wykonywania pracy zgodnie z przepisami ustawy,
 • umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. AML i CFT - o co w tym wszystkim chodzi i jaki jest cel przepisów (słowo wprowadzające na temat głównych założeń ustawy i dyrektywy o AML). Stosowane pojęcia, definicje oraz zasady.
 2. Omówienie katalogu instytucji obowiązanych oraz zmian wynikających z nowelizacji ustawy o AML (rozszerzenie dotychczasowego katalogu podmiotów zobowiązanych).
 3. Ogólna ocena ryzyka biura rachunkowego jako instytucji obowiązanej – jak spełnić ten obowiązek? Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę? Czy jeżeli ocenię swoje biuro rachunkowe w sposób nieprawidłowy to grożą mi jakieś sankcje?
 4. Po co oceniać każdego z naszych klientów i jak najwygodniej to zrealizować? Praktycznie o indywidualnej ocenie ryzyka klientów.
 5. Czy muszę pobierać od swoich klientów dowód osobisty? Czy jestem do tego uprawniony? - o weryfikacji tożsamości słów kilka.
 6. Jak prawidłowo stosować środki bezpieczeństwa finansowego?
 7. Czy i jakie dokumenty muszę posiadać? Czy muszą być w formie papierowej czy wystarczy forma elektroniczna.
 8. Kim jest beneficjent rzeczywisty i po co nam wiedza o nim?
 9. Obowiązki biura rachunkowego w odniesieniu do beneficjenta rzeczywistego - identyfikacja, weryfikacja tożsamości oraz zgłaszanie rozbieżności do właściwych organów.
 10. Czy dla spełnienia swoich obowiązków wystarczy, że sprawdzę Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?
 11. Zagadnienia związane z osobami zajmującymi eksponowane stanowisko polityczne - jak weryfikować PEPa? Co jeżeli zaistnieją zmiany? Członek rodziny zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
 12. Czy i w jakich okolicznościach można odstąpić od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego?
 13. Czy muszę donosić na swojego klienta? Jakie informację powinienem przekazywać do organów? Zwiększenie obowiązku notyfikacyjnego instytucji obowiązanych - gromadzenie informacji i przekazywaniem do GIIF.
 14. Domniemanie prawdziwości danych ujawnionych w CRBR - problemy praktyczne
 15. Kontrola instytucji obowiązanych i odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków ustawowych.
 16. Najczęściej popełniane błędy - za co organy wymierzają kary?
 17. AML a dyrektywa o sygnalistach - czy muszę mieć osobną procedurę? Jakie są różnice pomiędzy anonimowym zgłaszaniem nieprawidłowości na gruncie AML a obowiązkami wynikającymi z dyrektywy podlegającej wdrożeniu?

Prowadzący: