Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Płace

Praktyczne ustalanie i rozliczanie świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.

Adresaci szkolenia: szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się na co dzień tematyką związaną z rozliczaniem świadczeń chorobowych i rodzicielskich pracowników i zleceniobiorców a także do osób, które chcą poznać tą tematykę lub ją zgłębić.

Cel szkolenia: Praktyczne omówienie regulacji dotyczących rozliczania świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem. Na szkoleniu zostaną omówione najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

Korzyści ze szkolenia: Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Jak ustalić wynagrodzenie za czas choroby finansowane przez pracodawcę?
 2. Jak ustalić prawo do świadczeń chorobowych na przełomie roku?
 3. Jakie obowiązują okresy wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych przy ubezpieczeniu obowiązkowym i dobrowolnym?
 4. Jaki okres wyczekiwania dotyczy zleceniobiorcę przy zawarciu umowy zlecenia z własnym pracownikiem?
 5. Kogo nie dotyczy okres wyczekiwania?
 6. Jak ustalić okres zasiłkowy? Jakie zmiany w zakresie ustalania okresu zasiłkowego zostały wprowadzone od 1 stycznia 2022 r.
 7. Jaka jest metodyka obliczania świadczeń chorobowych?
 8. Jakie składniki wynagrodzenia uwzględnia się w podstawie zasiłku chorobowego?
 9. Jak uzupełniać wynagrodzenie w podstawie zasiłku chorobowego?
 10. Jak uwzględnić w podstawie zasiłku chorobowego składniki okresowe?
 11. Jak uwzględnić w podstawie zasiłku chorobowego składniki roczne i kwartalne?
 12. Jak zmiana etatu wpływa na ustalenie świadczeń chorobowych?
 13. Jak wprowadzenie nowego składnika wynagrodzenia wpływa na podstawę zasiłku chorobowego?
 14. Jak wycofanie składnika wynagrodzenia wpływa na podstawę zasiłku chorobowego?
 15. Jakie obowiązują stawki procentowe świadczeń chorobowych? Jaki procent świadczenia przysługuje po zmianie za czas pobytu w szpitalu?
 16. Jak uzyskać prawo do zasiłku opiekuńczego?
 17. Jaka obowiązuje najniższa podstawa świadczeń chorobowych?
 18. Kiedy należy ustalić nową podstawę zasiłku chorobowego? Jak zmiana przepisów wpływa na ustalenie nowej podstawy zasiłku chorobowego?
 19. Na jakich zasadach ustalić wysokość świadczenia rehabilitacyjnego?
 20. Jak rozliczać świadczenia chorobowe z tytułu umowy zlecenia?
 21. Przez jaki okres przysługują świadczenia chorobowe po ustaniu tytułu do ubezpieczenia - zmiany od 1 stycznia 2022 r.
 22. Sesja pytań i odpowiedzi.

Prowadzący: