Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: ZUS

Praktyczne ustalanie i rozliczanie świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem pracowników i zleceniobiorców z uwzględnieniem obowiązujących przepisów

Celem szkolenia jest wskazanie w jak prawidłowy sposób ustalać i rozliczać świadczenia chorobowe i macierzyńskie pracowników i zleceniobiorców. Wskazanie najnowszych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie rozliczania świadczeń chorobowych. Wskazanie najczęstszych błędów związanych z rozliczaniem świadczeń chorobowych i sposobów ich rozwiązywania. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

Uczestnik szkolenia ma możliwość poznania zasad prawidłowego ustalania i rozliczania świadczeń chorobowych pracowników i zleceniobiorców, które pomogą w uniknięciu sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia.

W związku z licznymi rozbieżnościami w interpretacji prawa, kontroli z zakresu rozliczania świadczeń chorobowych pracowników i zleceniobiorców, a także w związku z dużą odpowiedzialnością za dokonywanie rozliczeń świadczeń chorobowych, osoby uczestniczące w szkoleniu mają możliwość zapoznania się z:

 • obecnymi przepisami dotyczącymi rozliczania świadczeń chorobowych i macierzyńskich ze wskazaniem praktycznych sposób naliczania świadczeń chorobowych,
 • najnowszymi interpretacjami i stanowiskami w zakresie rozliczania świadczeń chorobowych.

Przede wszystkim uczestnik otrzymuje możliwość zapoznania się z praktycznymi, prawidłowymi pod względem prawnym, rozwiązaniami w zakresie rozliczania świadczeń chorobowych pracowników i zleceniobiorców. Dzięki szkoleniu uczestnik pozna i utrwali wiedzę związaną z nowymi zasadami ustalania i rozliczania świadczeń chorobowych, a także zapozna się z aktualną interpretacją prawa w tym zakresie.

Szkolenie prowadzone jest przez praktyka, który w łatwy i prosty sposób potrafi przekazać praktyczną i przydatną w codziennej pracy wiedzę.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Jak ustalić wynagrodzenie za czas choroby finansowane przez pracodawcę?
 2. Jak ustalić prawo do świadczeń chorobowych na przełomie roku?
 3. Jakie obowiązują okresy wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych przy ubezpieczeniu obowiązkowym i dobrowolnym?
 4. Kogo nie dotyczy okres wyczekiwania?
 5. Jak ustalić okres zasiłkowy?
 6. Jaka jest metodyka obliczania świadczeń chorobowych?
 7. Jakie składniki wynagrodzenia uwzględnia się w podstawie zasiłku chorobowego?
 8. Jak ustalać podstawę zasiłku chorobowego w przypadku przedłużania umów o pracę?
 9. Jak uwzględnić w podstawie zasiłku chorobowego składniki okresowe?
 10. Jak uwzględnić w podstawie zasiłku chorobowego składniki roczne i kwartalne?
 11. Jak wprowadzenie nowego składnika wynagrodzenia wpływa na podstawę zasiłku chorobowego?
 12. Jak wycofanie składnika wynagrodzenia wpływa na podstawę zasiłku chorobowego?
 13. Jakie zasady obowiązują przy wypłacie zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego?
 14. Jak uzyskać prawo do zasiłku opiekuńczego?
 15. Czy pierwszeństwo ma zasiłek opiekuńczy, czy choroba pracownika?
 16. Jaka obowiązuje najniższa podstawa świadczeń chorobowych?
 17. Kiedy należy ustalić nową podstawę zasiłku chorobowego?
 18. Na jakich zasadach ustalić wysokość świadczenia rehabilitacyjnego?
 19. Jak rozliczać świadczenia chorobowe z tytułu umowy zlecenia?
 20. Jak rozliczać świadczenia chorobowe z tytułu umowy zlecenia z własnym pracownikiem - nowe stanowisko ZUS?
 21. Przez jaki okres przysługują świadczenia chorobowe po ustaniu tytułu do ubezpieczenia?
 22. Sesja pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:

Katarzyna Smulczyk

Katarzyna Smulczyk

Wieloletni praktyk – od 21 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo-płacowymi, potrafiący w prosty sposób przekazać bogatą wiedzę.
Prowadzi szkolenia dla firm z sektora publicznego i prywatnego.

Doświadczenie zawodowe:

 • Od 21 lat zajmuje stanowisko Głównego specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.
 • Od 14 lat prowadzi szkolenia kadrowo-płacowe, współpracując z kilkunastoma firmami szkoleniowymi oraz prowadzi własną działalność w tym zakresie.
 • Doradca prawa pracy.
 • Audytor prawa pracy.
 • Była autorka artykułów wydawnictwa „Infor”.

Specjalizacja w zakresie szkoleń:

 • Naliczanie wynagrodzeń
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Korekty dokumentacji płacowej
 • Prawo pracy
 • Zasady podlegania składkom ZUS
 • Świadczenia chorobowe i rodzicielskie
 • Czas pracy

Wykształcenie:

 • Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego
 • Ukończyła studia podyplomowe z Prawa pracy na Uniwersytecie Łódzkim i Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Politechnice Łódzkiej

Publikacje:

 • Artykuły dla wydawnictwa „Infor”